Pracownicy

Pracownicy Instytutu Informatyki według stopni naukowych

Profesorowie zwyczajni
prof. dr hab. Wiesław Lucjan Nowiński
prof. dr hab. Franciszek Seredyński
prof. dr hab. inż. Lesław Socha
prof. dr hab. Oleg Tikhonenko
Profesorowie nadzwyczajni
dr hab. Jerzy Cytowski, prof. uczelni
dr hab. Andrzej Duda, prof. uczelni
dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, prof. uczelni
dr hab. Rafał Zapłata, prof. uczelni
Profesorowie wizytujący
prof. wiz. dr hab. Frederic Guinand
prof. wiz. doc. dr hab. William Steingartner
Adiunkci
dr Jakub Gąsior
dr Robert Kłopotek
dr Jan Kunicki
dr Anna Kurzydłowska
dr Artur Mikitiuk
dr Piotr Śliwka
dr Konrad Zdanowski
Asystenci
mgr Marek Fałda
mgr Jakub Grzeszczak
dr Tomasz Kulpa
mgr Krzysztof Wójcik
Starszy wykładowca
dr Dorota Dąbrowska
Wykładowcy
mgr Michał Seredyński
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Grażyna Mirkowska-Salwicka
prof. dr hab. Andrzej Salwicki
dr hab. Ryszarda Rempała, prof. UKSW
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach