Pracownicy

Pracownicy Instytutu Informatyki według stopni naukowych

Profesorowie zwyczajni
prof. dr hab. Wojciech Mokrzycki
prof. dr hab. Wiesław Lucjan Nowiński
prof. dr hab. Franciszek Seredyński
prof. dr hab. inż. Lesław Socha
prof. dr hab. Oleg Tikhonenko
Profesorowie nadzwyczajni
dr hab. Jerzy Cytowski, prof. UKSW
dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. UKSW
dr hab. Andrzej Duda, prof. UKSW
dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, prof. UKSW
Profesor wizytujący
prof. wiz. dr hab. Frederic Guinand
prof. wiz. dr hab. Georgios Sirakoulis
Adiunkci
dr Jakub Gąsior
dr Robert Kłopotek
dr Anna Kurzydłowska
dr Paweł Łubniewski
dr Artur Mikitiuk
dr Piotr Śliwka
dr Konrad Zdanowski
Asystenci
dr Tomasz Kulpa
mgr Michał Mazur
mgr Krzysztof Wójcik
Starszy wykładowca
dr Dorota Dąbrowska
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Grażyna Mirkowska-Salwicka
prof. dr hab. Andrzej Salwicki
dr hab. Ryszarda Rempała, prof. UKSW
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach