Historia

Historia rozwoju informatyki na UKSW

Pierwszym dziekanem powstałego w 2000 r. Wydziału Matematyki zostaje dr hab. Marek Kowalski. Tworzona jest struktura Wydziału, a jedną z powołanych w ramach Wydziału katedr jest Katedra Informatyki. Jej pierwszym kierownikiem zostaje dr hab. Jerzy Cytowski, który pełni tę funkcję do 200  r. W kolejnym roku, roku 2001 następuje bardzo ważne dla Wydziału wydarzenie. Zostaje podjęta decyzja o połączeniu Wydziału Matematyki ze Szkołą Nauk Ścisłych PAN, a powstała jednostka nosi istniejącą do tej pory nazwę: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych (WMP.SNŚ). Funkcję dziekana Wydziału aż do 2006 r pełni dr hab. Marek Kowalski. Po utworzeniu WMP.SNŚ jego wewnętrzna struktura podlega dalszym zmianom. W 2004 r powstaje na Wydziale Katedra Nauk Ekonomicznych. Jej kierownikiem zostaje dr hab. Leszek Zaremba, który pełni tę funkcję przez rok, a w 2005 r. kierownictwo katedry obejmuje prof. dr hab. inż. Dariusz Zagrodny, który pełni tę funkcję do 2006 r. W 2006 r. następuje na uczelni szereg zmian. Prorektor prof. dr hab. Zbigniew Cieślak zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a jego miejsce zajmuje pełniący wówczas funkcję dziekana Wydziału dr hab. Marek Kowalski. Jego miejsce zajmuje fizyk prof. dr hab. Tadeusz Skośkiewicz. W 2008 r. kolejnym dziekanem WMP.SNŚ zostaje dr hab. Michał Krynicki, a funkcję prodziekana obejmuje dr hab. Jerzy Cytowski. W 2009 r. Katedra Informatyki łączy się z Katedrą Nauk Ekonomicznych, a w wyniku tego połączenia powstaje Katedra Informatyki i Ekonometrii. Funkcję kierownika nowej katedry pełni dr hab. Jerzy Cytowski, ale wkrótce tego samego roku funkcję tę zaczyna pełnić prof. dr hab. Andrzej Salwicki i pełni ją do 2010 r. W 2010 r. funkcję rektora uczelni pełni ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek. Tego samego roku ginie on w katastrofie smoleńskiej, a rektorem zostaje ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski. W 2011 r. umiera dziekan WMP.SNŚ dr hab. Michał Krynicki, a funkcję dziekana obejmuje dr hab. Jerzy Cytowski. Funkcję kierownika Katedry Informatyki i Ekonometrii obejmuje dr hab. Ryszarda Rempała i pełni ją do 2013 r. W 2012 r. w wyniku wyborów funkcję rektora zaczyna pełnić ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, a funkcję prorektora obejmuje dr hab. Jerzy Cytowski. Dr hab. Marian Turzański zaczyna pełnić obowiązki dziekana WMP.SNŚ. W 2013 r. kierownikiem Katedry Informatyki i Ekonometrii zostaje prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński. W 2014 Katedra Informatyki i Ekonometrii zostaje przekształcona w Instytut Informatyki, a jej dyrektorem zostaje prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński.

Ludzie tworzący Informatykę na UKSW: lata 2000-2011

Patrząc na historię Informatyki na UKSW z dzisiejszej perspektywy można w niej wyróżnić dwa etapy. Pierwszy etap to lata 2000-2011, pionierski etap tworzenia się Informatyki oraz etap drugi – od 2011 r. do chwili obecnej. W tym pierwszym okresie tworzenia Informatyki brało wielu ludzi. Tylko kilku z nich pracuje aktualnie w Instytucie Informatyki, niektórzy pracują w innych instytutach/katedrach WNP.SNŚ, większość z nich nie pracuje już na UKSW. Ludzie, którzy tworzyli podwaliny współczesnej Informatyki na UKSW to:

 • dr Michał Baran
 • dr hab. Ewa Bednarczuk
 • prof. dr hab. Leon Bobrowski
 • dr Agnieszka Bogobowicz
 • dr hab. Jerzy Cytowski
 • dr Dorota Dąbrowska
 • dr Jolanta Filipiuk
 • prof. dr hab. Jerzy Górecki
 • dr hab. Marek Kowalski
 • prof. dr hab. Ryszard Kozera
 • dr Tomasz Kulpa
 • prof. dr hab. Marek Kuś
 • dr Włodzimierz Kwasowiec
 • dr Paweł Łubniewski
 • dr Stefano Mainardi
 • dr Kazimierz Mazur
 • dr Artur Mikitiuk
 • prof. dr hab. Grażyna Mirkowska-Salwicka
 • prof. dr hab. Zdzisław Naniewicz
 • dr hab. Ryszarda Rempała
 • dr hab. Jan Rusinek
 • prof. dr hab. Andrzej Salwicki
 • prof. dr hab. inż. Lesław Socha
 • dr Agnieszka Suska
 • dr Piotr Śliwka
 • dr Wojciech Tadej
 • dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski
 • dr hab. Jerzy Urbanowicz
 • dr hab. Aleksander Wittlin
 • dr inż. Stanisław Wszelak
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zagrodny
 • prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur
 • dr hab. Leszek Zaremba
 • dr Konrad Zdanowski

O każdej z osób, które brały udział w tworzeniu Informatyki na UKSW można powiedzieć wiele dobrych słów. Chcielibyśmy szczególnie wspomnieć o jednej osobie, o prof. dr hab. Andrzeju Salwickim, który pracował w Katedrze Informatyki Ekonometrii/Instytucie Informatyki od 2008 r., a w 2015 r. zdecydował się przejść na emeryturę. Prof. dr hab. Andrzej Salwicki to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych polskich naukowców - pionier polskiej i światowej informatyki. Spośród wielu osiągnięć naukowych Profesora, na szczególną uwagę zasługują dwa: opracowany przez Profesora Loglan’82 – język programowania obiektowego i rozproszonego oferujący szereg konstrukcji i rozwiązań nieznanych w innych językach programowania oraz zaproponowana przez Niego koncepcja Logiki Algorytmicznej – rachunku programów dla celów specyfikacji i weryfikacji oprogramowania. Na uwagę zasługuje też nawiązanie, z inicjatywy prof. Jerzego Tomasika, współpracy z Francją, a w szczególności podpisanie w 2008 r. umowy o współpracy pomiędzy UKSW i Uniwersytetem w Clermont-Ferrand (Francja). Kilka lat później w roku 2015 umowa ta zaowocowała obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie w Clermont-Ferrand przez absolwenta WMP.SNŚ mgr Pawła Łubniewskiego, który dzisiaj jest jednym z pracowników Instytutu Informatyki.

Instytut Informatyki obecnie

Pierwszy ponad dziesięcioletni okres rozwoju Informatyki na UKSW był okresem poszukiwania jej własnej tożsamości. W tym okresie dominowało przekonanie, że docelowym modelem rozwoju informatyki jest informatyka uniwersytecka. Jednak począwszy od 2011 r. w Katedrze Informatyki i Ekonometrii (od 2014 r. – w Instytucie Informatyki) rośnie liczba samodzielnych pracowników naukowych o specjalności informatyka techniczna i dzisiaj jest to dominująca grupa Instytutu Informatyki określająca tożsamość i perspektywy instytutu.

Na obecny skład osobowy w grupie samodzielnych pracowników naukowych istotne znaczenie miał fakt, że większość z nich ma w swoim życiorysie wieloletnią pracę naukową oraz uzyskanie stopni i tytułów naukowych w Instytucie Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN) w Warszawie. Na skład osobowy Instytutu Informatyki miała również istotny wpływ współpraca naukowa z renomowanymi francuskimi uczelniami, takimi jak Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) oraz Le Havre University.

 

Podstawowe dokumenty Instytutu

 1. Regulamin Instytutu Informatyki
 2. Zarządzenie JM Rektora UKSW powołujące Instytut Informatyki na WMP.SNŚ UKSW w Warszawie

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach