Misja naukowa

Misją Wydziału jest:

-kształcenie studentów w zakresie nauk ścisłych, dające wiedzę i umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w wielu dziedzinach, niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub naukowej,

-kształtowanie postaw studentów w duchu wartości ogólnoludzkich, chrześcijańskich, obywatelskich i narodowych,

-promowanie kształcenia ustawicznego,

-prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz kształcenie i promowanie kadr naukowych,

-upowszechnianie i popularyzacja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych na terenie Mazowsza.

Dokument zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału 12.03.2013 roku.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach