Rekrutacja

Uczelniana strona www rekrutacji:
Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) UKSW
Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Dyplomem IB, Dyplomem EB, a także kandydatów na studia II stopnia posiadających tytuł licencjata, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 140/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r.
Wymagania dla kandydata na studia II stopnia (szczególnie istotne dla kandydatów z innych uczelni):
matura i dyplom studiów I stopnia, oraz następujące kompetencje:
  • ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą podstawy analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych i statystyki,
  • ma wiedzę na temat podstawowych konstrukcji programistycznych oraz pojęć składni i semantyki języków programowania,
  • ma podstawową wiedzę w zakresie konstruowania algorytmów, zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów,
  • ma wiedzę na temat podstawowych struktur danych stosowanych w programowaniu i sposobów korzystania z tych struktur,
  • ma wiedzę w zakresie podstawowych metod obliczeniowych i algorytmów stosowanych do rozwiązywania typowych problemów informatycznych (działania na kopcach, kolejkach i grafach),
  • ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji,
  • ma wiedzę dotyczącą zasad działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy Unix i Windows,
  • ma wiedzę na temat technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci,
  • projektuje, analizuje pod kątem poprawności, modeluje oraz programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne do rozwiązywania typowych problemów,
  • uruchamia i testuje elementarne programy zapisane w języku imperatywnym w różnych środowiskach programistycznych i na różnych platformach systemowych oraz tworzy dokumentację techniczną.
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach