Nowoczesny nauczyciel matematyki

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW otrzymał dofinansowanie projektu pn.: „Nowoczesny nauczyciel matematyki”.

Projekt został złożony w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu: 191 394,62 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 185 651,62 zł

Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 30.06.2021 r.

Grupą docelową, którą obejmie projekt jest grupa 160 nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszli nauczyciele matematyki - zdobywający uprawnienia do nauczania matematyki (84K i 12M). W całym projekcie, składającym się z 2 edycji, gdzie każdy ma 4 kursy tematyczne zakłada się udział 160 (2 edycje) uczestników z całego kraju po co najmniej 40 os. w kursie (KD10).

Strategicznym celem projektu jest podnoszenie jakości i efektywności pracy co najmniej 96 nauczycieli matematyki poprzez aktywne uczestnictwo w innowacyjnych kursach e-learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi w okresie 01.08.2019 r. - 30.06.2021 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownikiem projektu jest dr Joanna Kandzia

Lista rankingowa poz. 45:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/wyniki-oceny-merytorycznej-w-konkursie-powr030100-ip08-00-moc18-pt-kurs-na-mooc-lista-ranki/

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach