Nowoczesny nauczyciel matematyki

Nowoczesny nauczyciel matematyki

 

 

Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Nr POWR.03.01.00-00-W041/18

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. - 30.06.2021 r.

Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE

Grupa docelowa: 160 nauczycieli matematyki z całego kraju, uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszli nauczyciele matematyki - zdobywający uprawnienia do nauczania matematyki.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków europejskich POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18

Wartość projektu: 191 394,62 zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 185 651,62 zł

 

Strategicznym celem projektu jest podnoszenie jakości i efektywności pracy co najmniej 96 nauczycieli matematyki poprzez aktywne uczestnictwo w innowacyjnych kursach e- learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi w okresie 01.08.2019 r. -30.06.2021 r. Zdobycie/podniesienie kompetencji informatycznych, komunikacyjnych oraz analitycznych w tym rozwiązywania problemów. Projekt składa się z 2 edycji, gdzie każda ma po 4 kursy tematyczne. Uczestnik będzie mógł wybrać jeden bądź kilka kursów.

 

Ukończenie szkolenia będzie skutkowało uzyskaniem zaświadczenia w zakresie poniższych modułów:

 

  1. Multimedia w pracy nauczyciela matematyki.
  2. Modelowanie matematyczne.
  3. Zadania konkursowe i olimpijskie.
  4. Algebra szkolna w nowej odsłonie.

Bieżące informacje będą zamieszczane na stronie WMP.SNŚ:

https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/526


 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach