Rekrutacja

 

Nowoczesny nauczyciel matematyki

Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Nr POWR.03.01.00-00-W041/18

 

Wyniki rekrutacji na I moduł:

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na I moduł w I edycji została zakończona. Osoby, które się zakwalifikowały otrzymały informację o przyjęciu do programu poprzez e-mail. 

Wszystkich, którzy się nie zakwalifikowali zapraszamy do udziału w innych modułach tej edycji, bądź do udziału w II edycji projektu, na którą rekrutacja rozpocznie się w 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacje na moduł II, III i IV w edycji I odbywają się zgodnie z harmonogramem. 

 


Dokumenty, które należy dostarczyć:

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Deklaracja uczestnictwa

4. Zgodna na rozpowszechnianie wizerunku

5. Oświadczenie uczestnika Projektu

6. Umowa uczestnictwa

 
8. oraz zgodnie z $5, pkt. 10 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Nowoczesny nauczyciel matematyki:
 
Formalne kryteria rekrutacji weryfikowane na podstawie potwierdzonych kopii dokumentów wymienionych w $4 w następującej kolejności:
a. uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach na wszystkich poziomach
    edukacyjnych (magister matematyki),
b. studia podyplomowe w zakresie matematyki (magister),
b. studenci studiów II st. mający uprawnienia licencjata do nauczania matematyki
    zdobywający uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach ponadpodstawowych,
c. studia licencjackie z uprawnieniami do nauczania matematyki,
d. udokumentowane przeszkolenie z zakresu ICT.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
ul. Wóycickiego 1/3, 01- 938  pok. 113
z dopiskiem Projekt - Nowoczesny nauczyciel matematyki

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach