Rekrutacja

 

Nowoczesny nauczyciel matematyki

Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Nr POWR.03.01.00-00-W041/18

 

Rekrutacja do projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki”

 

Szanowni Państwo,

Nauczyciele Matematyki, uczący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszli nauczyciele - zdobywający uprawnienia, zapraszamy do wzięcia udziału w innowacyjnych kursach e-learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi. Projekt pt.: „Nowoczesny nauczyciel matematyki” realizowany będzie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Każdy z kursów będzie miał 2 edycje. W każdej z edycji będzie można uczestniczyć w jednym bądź kilku kursach tematycznych. Poszczególne moduły to:

 

  1. Multimedia w pracy nauczyciela matematyki
  2. Modelowanie matematyczne
  3. Zadania konkursowe i olimpijskie
  4. Algebra szkolna w nowej odsłonie

 

Trwa rekrutacja do I edycji na kursów:

  1. Algebra szkolna w nowej odsłonie – ropoczęcie kursu styczeń 2021

 

Wszystkie kursy są/będą dostępne na platformie navoica.pl. Dokładny termin zapisów
i rozpoczęcia kursów zostanie podany w odrębnej wiadomości.

Każdy z przedmiotów to 23 godz. dydaktyczne w ciągu 8/9 tygodni. Wykłady są nagrane i opatrzone napisami.

Materiały do każdego z modułów będą dostępne od razu po rozpoczęciu kursu i będą aktywne do jego zakończenia. Każdy z uczestników będzie mógł pracować we własnym tempie. Ukończenie szkolenia (egzamin online) będzie skutkowało uzyskaniem zaświadczenia w zakresie nabytych/podniesionych kompetencji.

 

Rekrutacja na poszczególne moduły odbywa się w ramach terminów rejestracji na poszczególne kursy.

 

Bieżące informacje będą zamieszczane na stronie WMPSNŚ:

https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/526

 

Kontakt: wmp@uksw.edu.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Kierownik Projektu

Joanna Kandzia

 


Wyniki rekrutacji na I moduł:

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na I moduł w I edycji została zakończona. Osoby, które się zakwalifikowały otrzymały informację o przyjęciu do programu poprzez e-mail. 

Wszystkich, którzy się nie zakwalifikowali zapraszamy do udziału w innych modułach tej edycji, bądź do udziału w II edycji projektu, na którą rekrutacja rozpocznie się w 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacje na moduł II, III i IV w edycji I odbywają się zgodnie z harmonogramem. 

 


Dokumenty, które należy dostarczyć:

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Deklaracja uczestnictwa

4. Zgodna na rozpowszechnianie wizerunku

5. Oświadczenie uczestnika Projektu

6. Umowa uczestnictwa

 
8. oraz zgodnie z $5, pkt. 10 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Nowoczesny nauczyciel matematyki:
 
Formalne kryteria rekrutacji weryfikowane na podstawie potwierdzonych kopii dokumentów wymienionych w $4 w następującej kolejności:
a. uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach na wszystkich poziomach
    edukacyjnych (magister matematyki),
b. studia podyplomowe w zakresie matematyki (magister),
b. studenci studiów II st. mający uprawnienia licencjata do nauczania matematyki
    zdobywający uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach ponadpodstawowych,
c. studia licencjackie z uprawnieniami do nauczania matematyki,
d. udokumentowane przeszkolenie z zakresu ICT.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
ul. Wóycickiego 1/3, 01- 938  pok. 113
z dopiskiem Projekt - Nowoczesny nauczyciel matematyki

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach