Aktualności

Nowoczesny nauczyciel matematyki

Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Nr POWR.03.01.00-00-W041/18

 

Szanowni Państwo,

 

Nauczyciele Matematyki, uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszli nauczyciele - zdobywający uprawnienia, zapraszamy do wzięcia udziału w innowacyjnych kursach e-learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi. Projekt pt.: „Nowoczesny nauczyciel matematyki” realizowany będzie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Każdy z kursów będzie miał 2 edycje. W każdej z edycji będzie można uczestniczyć w jednym bądź kilku kursach tematycznych. Poszczególne moduły to:

 

  1. Multimedia w pracy nauczyciela matematyki
  2. Modelowanie matematyczne
  3. Zadania konkursowe i olimpijskie
  4. Algebra szkolna w nowej odsłonie

 

I edycja kursu „Multimedia w pracy nauczyciela matematyki“ rozpoczyna się 2 listopada 2020 roku i zakońcy się 28 grudnia 2020 roku. Zapisy trwają do 8 listopada 2020 roku. Wszystkie kursy są/będą dostępne na platformie navoica.pl.

 

Każdy z przedmiotów to 23 godz. dydaktyczne w ciągu 8/9 tygodni. Wykłady są nagrane i opatrzone napisami.

Materiały do każdego z modułów będą dostępne od razu po rozpoczęciu kursu i będą aktywne do jego zakończenia. Każdy z uczestników będzie mógł pracować we własnym tempie. Ukończenie szkolenia (egzamin online) będzie skutkowało uzyskaniem zaświadczenia w zakresie nabytych/podniesionych kompetencji.

 

Rekrutacja na poszczególne moduły odbywa się w sposób ciągły.

 

Bieżące informacje będą zamieszczane na stronie WMPSNŚ:

https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/526

 

Kontakt: wmp@uksw.edu.pl

 

 

Z wyrazami szacunku,

Kierownik Projektu

Joanna Kandzia

 

Zmiana harmonogramu rozpoczęcia zajęć w I edycji projektu

 
Z powodu opóźnień leżących po stronie operatora platformy terminy rozpoczęcia poszczególnych kursów ulegną zmianie.
Nowe terminy zostaną podane po zakończeniu formalnych procedur z operatorem platformy NAVOICA.
 
Rekrutacja przebiega bez zmian.
 
Za utrudnienia przepraszamy. 
 

Szanowni Państwo,

w załączeniu konstrukcja kursu.


Szanowni Państwo,

Nauczyciele Matematyki, uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszli nauczyciele - zdobywający uprawnienia, zapraszamy do wzięcia udziału w innowacyjnych kursach e- learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi. Projekt pt.: „Nowoczesny nauczyciel matematyki” realizowany będzie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W każdej z 2 edycji będzie można uczestniczyć w jednym bądź kilku kursach tematycznych. Poszczególne moduły to:

1.         Multimedia w pracy nauczyciela matematyki.

2.         Modelowanie matematyczne.

3.         Zadania konkursowe i olimpijskie.

4.         Algebra szkolna w nowej odsłonie.

Pierwszy kurs rozpocznie się 2 grudnia 2019 roku.

Każdy z przedmiotów to 23 godz. dydaktyczne w ciągu 8 kolejnych tygodni, w tym 2 godz. wykładów i 1 godz. ćwiczeń. Wykłady będą nagrywane i opatrzone napisami. Ukończenie szkolenia (egzamin online) będzie skutkowało uzyskaniem zaświadczenia w zakresie nabytych/podniesionych kompetencji.

Rekrutacja odbywać się będzie od września do końca października 2019 roku.

 

Z wyrazami szacunku,

Kierownik Projektu

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach