Aktualności

Nowoczesny nauczyciel matematyki

Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Nr POWR.03.01.00-00-W041/18

 

 
 
Zmiana harmonogramu rozpoczęcia zajęć w I edycji projektu
 
Z powodu opóźnień leżących po stronie operatora platformy terminy rozpoczęcia poszczególnych kursów ulegną zmianie.
Nowe terminy zostaną podane po zakończeniu formalnych procedur z operatorem platformy NAVOICA.
 
Rekrutacja przebiega bez zmian.
 
Za utrudnienia przepraszamy. 
 

Szanowni Państwo,

w załączeniu konstrukcja kursu.


Szanowni Państwo,

Nauczyciele Matematyki, uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszli nauczyciele - zdobywający uprawnienia, zapraszamy do wzięcia udziału w innowacyjnych kursach e- learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi. Projekt pt.: „Nowoczesny nauczyciel matematyki” realizowany będzie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W każdej z 2 edycji będzie można uczestniczyć w jednym bądź kilku kursach tematycznych. Poszczególne moduły to:

1.         Multimedia w pracy nauczyciela matematyki.

2.         Modelowanie matematyczne.

3.         Zadania konkursowe i olimpijskie.

4.         Algebra szkolna w nowej odsłonie.

Pierwszy kurs rozpocznie się 2 grudnia 2019 roku.

Każdy z przedmiotów to 23 godz. dydaktyczne w ciągu 8 kolejnych tygodni, w tym 2 godz. wykładów i 1 godz. ćwiczeń. Wykłady będą nagrywane i opatrzone napisami. Ukończenie szkolenia (egzamin online) będzie skutkowało uzyskaniem zaświadczenia w zakresie nabytych/podniesionych kompetencji.

Rekrutacja odbywać się będzie od września do końca października 2019 roku.

 

Z wyrazami szacunku,

Kierownik Projektu

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach