Aktualności

Nowoczesny nauczyciel matematyki

Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Nr POWR.03.01.00-00-W041/18

Szanowni Państwo,

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału wszystkich nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszłych nauczycieli matematyki-zdobywających uprawnienia do nauczania matematyki w innowacyjnych kursach e-learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi w okresie 1.09.2021 r. -23.10.2021 r.

Udział w kursach pozwoli Państwu na zdobycie kompetencji informatycznych, komunikacyjnych, analitycznych w tym umiejętności rozwiązywania problemów.

Przewiduje się następujące zajęcia: zadania konkursowe, modelowanie matematyczne, algebra szkolna w nowej osłonie. Każdy z przedmiotów to 23 godz. dydaktyczne. Przewidziane są fora dyskusyjne do każdej lekcji w module. Każdy moduł zostanie zakończony ankietą ewaluacyjną w ostatnim cyklu zajęć.

Po zakończeniu będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu danej formy szkolenia. W wykładach i ćwiczeniach nauczyciele znajdą wiele treści na nowe tematy edukacyjne, ogromną liczbę ciekawych zadań do wykorzystania na lekcjach jak i zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia fakultatywne, kółka zainteresowań, przygotowania do konkursów i olimpiad). Zakres tematów jest znacznie szerszy niż w typowych wykładach a styl wykładu mniej formalny. Bogactwo treści oraz przystępność języka powinno Państwa zainteresować.

Na kursy należy zalogować się na platformie:


Zadania konkursowe:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UKSW+ZKiO+2021-2/about

Modelowanie matematyczne:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UKSW+MM+2021_2/about

Algebra szkolna w nowej odsłonie:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UKSW+ASNO+2021-2/about

Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji: https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/525

 

RUSZA II EDYCJA KURSÓW

 

Algebra szkolna w nowej odsłonie

zapisy - 15.03.21 - 16.05.21,

czas trwania kursu - 22.03.21 - 23.05.21

 

Modelowanie matematyczne

Zapisy: 01.03.2021 - 02.05.2021

Czas trwania kursu: 08.03.2021 - 09.05.2021

 

Zadania konkursowe i olimpijskie

Zapisy: 22.02.2021 - 25.04.2021

Czas trwania kursu: 1.03.2021 - 2.05.2021

 

Multimedia w pracy nauczyciela matematyki
 
zapisy: 25.01.2021 - 15.03.2021
 
rozpoczęcie kursu: 25.01.2021
 
zakończenie kursu: 28.03.2021

 


I edycja kursu

Multimedia w pracy nauczyciela matematyki

zapisy: 22.10.20 - 8.11.20

rozpoczęcie: 2.11.20

zakończenie: 28.12.20

Zadania konkursowe i olimpijskie

zapisy 23.11.2020; zakończenie zapisów: 13.12.2020.

rozpoczęcie 30.11.2020, godz. 00.00;

zakończenie 31.01.2021, godz. 23.59.

Modelowanie matematyczne

zapisy: od 30.11 do 30.12.2020

rozpoczęcie kursu: 7.12.2020

zakończenie: 8.02.2021

Algebra szkolna w nowej odsłonie

zapisy: od 21.12.2020 do 24.01.2021

rozpoczęcie kursu: 28.12.2020,

zakończenie kursu: 28.02.2021


Szanowni Państwo,

 

Nauczyciele Matematyki, uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszli nauczyciele - zdobywający uprawnienia, zapraszamy do wzięcia udziału w innowacyjnych kursach e-learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi. Projekt pt.: „Nowoczesny nauczyciel matematyki” realizowany będzie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Każdy z kursów będzie miał 2 edycje. W każdej z edycji będzie można uczestniczyć w jednym bądź kilku kursach tematycznych. Poszczególne moduły to:

 

  1. Multimedia w pracy nauczyciela matematyki
  2. Modelowanie matematyczne
  3. Zadania konkursowe i olimpijskie
  4. Algebra szkolna w nowej odsłonie

 

I edycja kursu „Multimedia w pracy nauczyciela matematyki“ rozpoczyna się 2 listopada 2020 roku i zakońcy się 28 grudnia 2020 roku. Zapisy trwają do 8 listopada 2020 roku. Wszystkie kursy są/będą dostępne na platformie navoica.pl.

 

Każdy z przedmiotów to 23 godz. dydaktyczne w ciągu 8/9 tygodni. Wykłady są nagrane i opatrzone napisami.

Materiały do każdego z modułów będą dostępne od razu po rozpoczęciu kursu i będą aktywne do jego zakończenia. Każdy z uczestników będzie mógł pracować we własnym tempie. Ukończenie szkolenia (egzamin online) będzie skutkowało uzyskaniem zaświadczenia w zakresie nabytych/podniesionych kompetencji.

 

Rekrutacja na poszczególne moduły odbywa się w sposób ciągły.

 

Bieżące informacje będą zamieszczane na stronie WMPSNŚ:

https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/526

 

Kontakt: wmp@uksw.edu.pl

 

 

Z wyrazami szacunku,

Kierownik Projektu

Joanna Kandzia

 

Zmiana harmonogramu rozpoczęcia zajęć w I edycji projektu

 
Z powodu opóźnień leżących po stronie operatora platformy terminy rozpoczęcia poszczególnych kursów ulegną zmianie.
Nowe terminy zostaną podane po zakończeniu formalnych procedur z operatorem platformy NAVOICA.
 
Rekrutacja przebiega bez zmian.
 
Za utrudnienia przepraszamy. 
 

Szanowni Państwo,

w załączeniu konstrukcja kursu.


Szanowni Państwo,

Nauczyciele Matematyki, uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszli nauczyciele - zdobywający uprawnienia, zapraszamy do wzięcia udziału w innowacyjnych kursach e- learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi. Projekt pt.: „Nowoczesny nauczyciel matematyki” realizowany będzie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W każdej z 2 edycji będzie można uczestniczyć w jednym bądź kilku kursach tematycznych. Poszczególne moduły to:

1.         Multimedia w pracy nauczyciela matematyki.

2.         Modelowanie matematyczne.

3.         Zadania konkursowe i olimpijskie.

4.         Algebra szkolna w nowej odsłonie.

Pierwszy kurs rozpocznie się 2 grudnia 2019 roku.

Każdy z przedmiotów to 23 godz. dydaktyczne w ciągu 8 kolejnych tygodni, w tym 2 godz. wykładów i 1 godz. ćwiczeń. Wykłady będą nagrywane i opatrzone napisami. Ukończenie szkolenia (egzamin online) będzie skutkowało uzyskaniem zaświadczenia w zakresie nabytych/podniesionych kompetencji.

Rekrutacja odbywać się będzie od września do końca października 2019 roku.

 

Z wyrazami szacunku,

Kierownik Projektu

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach