Ogólnowydziałowe seminarium Instytutu Fizyki

Dnia 15.10.2019 – wtorek o godz. 15:30 w sali 008 budynku 24  (CLNP WMP.SNŚ) przy ul. Wóycickiego 1/3
 
prof. dr hab. Jan Mostowski
Instytut Fizyki PAN 
 
wygłosi referat "Struktury geometryczne atomów i jonów"
 
 
 
Od pewnego czasu fizycy maja możliwości pułapkowania jonów i również neutralnych atomów oraz precyzyjnej detekcji ich położenia. Istnieją też możliwości doprowadzenia układu spułapkowanych cząstek do stanu o najmniejszej możliwej energii, czyli stanu podstawowego. W takich warunkach jony jak również neutralne atomy tworzą pewne struktury geometryczne. 
 
Łatwo można określić stan podstawowy jonów w pułapce. Osiągnięty jest on wtedy, gdy elektrostatyczne odpychanie między jonami jest zrównoważone przez siły wiążące pułapki. W tym stanie jony ustawiają się w wierzchołkach brył o symetrii niższej niż symetria pułapki. Podczas referatu przedyskutowane zostaną te bryły, czyli tak zwane kryształy kulomba.
 
Pułapkowanie neutralnych atomów jest trudniejsze niż pułapkowanie jonów ze względu na to, że siły działające na atomy w polu elektromagnetycznym są mniejsze. Również oddziaływania międzyatomowe są słabsze niż elektrostatyczne oddziaływania jonów. Możliwe jest jednak pułapkowanie atomów i detekcja ich położeń. Atomy podlegające statystyce bozonowej w stanie podstawowym w pułapce tworzą chmurę bez widocznej struktury geometrycznej. Atomy fermionowe ustawiają się w pobliżu wierzchołków brył 
o niebanalnej symetrii. W trakcie referatu omówione zostaną te bryły, czyli tak zwane kryształy Pauliego oraz możliwości ich detekcji.  
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych,
dr hab. Agata Kamińska, prof. UKSW
dr Paweł Pęczkowski
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach