Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/NNM/2020

dot. realizacji produkcji materiałów i filmowania wykładów w ramach projektu pn. „Nowoczesny nauczyciel matematyki”
 
 
Szanowni Państwo
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację produkcji materiałów i filmowanie wykładów w ramach prowadzonych działań do projektu pn.: „Nowoczesny nauczyciel matematyki”, realizowanego na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18, realizowanego z Działania 3.1 Kompetencje w  szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, budynek nr 12, pokój nr 1223, p. Iwona Kądziela, ul. Wóycickiego 1/3,  01-938 Warszawa, do dnia 01.07.2020 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu).
 
 
W załączeniu:

 

 

 


Zaproszenie
do składania ofert w ramach szacowania na usługę merytorycznego opracowania kursu oraz prowadzenia kursu na platformie e-learningowej w I edycji „Modelowanie matematyczne” w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki” realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki”, w ramach POWER, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr. 5/NNM/2019) do dnia 30.01.2020r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę merytorycznego opracowania kursu oraz prowadzenia kursu na platformie e-learningowej w I edycji „Modelowanie matematyczne”:
we wskazanym terminie.
 

 

Formularz ofertowy w ramach szacowania - zał. 1.


Zaproszenie
do składania ofert w ramach szacowania na usługę merytorycznego opracowania kursu oraz prowadzenia kursu na platformie e-learningowej w I edycji „Algebra szkolna w nowej odsłonie” w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki” realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki”, w ramach POWER, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr. 4/NNM/2019) do dnia 30.01.2020r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę merytorycznego opracowania kursu oraz prowadzenia kursu na platformie e-learningowej w I edycji „Algebra szkolna w nowej odsłonie”:
we wskazanym terminie.


 

Formularz ofertowy w ramach szacowania - zał. 1.
 


Zaproszenie
do składania ofert w ramach wykonania usługi nagrania filmików i opracowania napisów dla dwóch zadań w I edycji
w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki” realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
 
 
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt
„Nowoczesny nauczyciel matematyki”, w ramach POWER, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr 3/NNM/2020) do dnia 30.01.2020r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę nagrania filmików i opracowania napisów w I edycji:
1.    Algebra w nowej odsłonie
2.    Modelowanie matematyczne,

 

 
Zaproszenie 
 
do składania ofert w ramach szacowania na usługę opracowania 4 recenzji i 4 ocen kursów e-learningowych dotyczących I edycji w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki” realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Szanowni Państwo,
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki”, w ramach POWER, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr. 2/NNM/2019) do dnia 16.10.2019r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę opracowania 4 recenzji i 4 ocen kursów e-learningowych dotyczących I edycji:
 
1. Multimedia w pracy nauczyciela matematyki,
2. Modelowanie matematyczne,
3. Zadania konkursowe i olimpijskie,
4. Algebra szkolna w nowej odsłonie.
 
we wskazanym terminie.
 
 
 
 

 

Zaproszenie 
 
do składania ofert w ramach szacowania na sprzedaż kamery, karty pamięci i statywu w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki” realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
 
Szanowni Państwo,
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki”, w ramach POWER, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr. 1/NNM/2019) do dnia 18.10.2019r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (netto/brutto) za usługę sprzedaży:
 
kamery, karty pamięci i statywu,
 
we wskazanym terminie.
 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach