Zapytania ofertowe

Zaproszenie 
do składania ofert w ramach szacowania na zatrudnienie dwóch niezależnych recenzentów w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki” realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki”, w ramach POWER, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr. 2/NNM/2019) do dnia 16.10.2019r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (netto/brutto) na zatrudnienie do wykonania recenzji kursów e-learningowych:
 
1. Multimedia w pracy nauczyciela matematyki,
2. Modelowanie matematyczne,
3. Zadania konkursowe i olimpijskie,
4. Algebra szkolna w nowej odsłonie.
 
we wskazanym terminie.
 
 
 
 

 

Zaproszenie 
 
do składania ofert w ramach szacowania na sprzedaż kamery, karty pamięci i statywu w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki” realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
 
Szanowni Państwo,
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki”, w ramach POWER, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr. 1/NNM/2019) do dnia 18.10.2019r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (netto/brutto) za usługę sprzedaży:
 
kamery, karty pamięci i statywu,
 
we wskazanym terminie.
 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach