Seminarium Instytutu Nauk Fizycznych

Uprzejmie informujemy, że we wtorek 18. II. 2020 o godz. 16.00 w sali C008 w budynku 24 odbędzie się seminarium, na którym mgr Łukasz Mioduszewski-Crawford ze Środowiskowego Laboratorium Fizyki Biologicznej Instytutu Fizyki PAN wygłosi referat pt. "Model gruboziarnisty białek nieuporządkowanych".

Streszczenie wystąpienia:

"Około jedna trzecia ludzkich białek nie przyjmuje jednego ściśle ustalonego kształtu lecz jest "inherentnie nieuporządkowana". Aby lepiej zrozumieć, jak zmienna struktura takich białek wpływa na ich właściwości, stosuje się m.in. symulacje komputerowe. Aby modelować większe układy w dłuższych skalach czasowych wprowadza się znaczne uproszczenia: grupy atomów traktuje się jako efektywne "pseudoatomy", a cząsteczki rozpuszczalnika nie są explicite reprezentowane. Tracąc w tym gruboziarnistym obrazie część szczegółów można starać się odwzorować oddziaływania między dziesiątkami białek, co w przypadku reprezentacji "pełnoatomowych" wymagałoby zbyt dużych mocy obliczeniowych, zwłaszcza dla białek nieuporządkowanych, których zmiany kształtu potrafią zachodzić w czasie rzędu setek mikrosekund.
Na seminarium przedstawiony zostanie autorski model gruboziarnisty. Omówione zostanie to co odróżnia go od innych istniejących modeli, a także jego przykładowe zastosowania, wśród nich symulacje agregacji białek bogatych w glutaminę (związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi), oraz elastyczności glutenu (kluczowej dla jakości pieczywa)."

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych,

Agata Kamińska
Paweł Pęczkowski 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach