Artykuł prof. Marka Wolfa


W prestiżowym czasopiśmie Reports on Progress in Physics, v. 83, 036001 (2020) (założone w 1934 roku,
impact factor 16.620, 200 punktów w ministerialnym  wykazie czasopism naukowych)  ukazał się
artykuł  dr hab. Marka Wolfa, prof. nadzw. UKSW,
"Will a physicist prove the Riemann hypothesis?" ( https://doi.org/10.1088/1361-6633/ab3de7 ).
Hipoteza Riemanna  uważana jest za najważniejszy  nierozwiązany  problem matematyczny.
Zapewne jest kilka  tysięcy twierdzeń  zaczynających się od:  "Załóżmy,  że hipoteza Riemanna jest
prawdziwa,  wtedy ...".  Clay Mathematics Institute (http://www.claymath.org/millennium-problems) ufundował nagrodę
w wysokości miliona dolarów za dowód lub obalenie tej hipotezy.  Mówi ona  o położeniu
na płaszczyźnie zespolonej  zer  funkcji zeta Riemanna,  a to z kolei związane  jest z rozmieszczeniem liczb
pierwszych.   Hipoteza Riemanna  ma wiele związków
z fizyką, w szczególności  duże  nadzieje na jej dowód  wiąże się z możliwością
znalezienia  układu kwantowego (hamiltonianu)  mającego jako wartości  własne
urojone  części  nietrywialnych zer zety Riemanna  (przypuszczenie Polya–Hilberta).  Są  też
związki tej hipotezy z innymi  układami fizycznymi:  ruchami losowymi,  bilardami oraz z modelami
spinowymi  Isinga (twierdzenie Lee--Yanga  o  zerach  sumy  stanów).

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach