Seminarium Instytutu Nauk Fizycznych

Uprzejmie informujemy, że we wtorek 10 III 2020 o godz. 15.30 w sali 321 w budynku 21 odbędzie się seminarium, na którym prof. NIL dr hab. n. farm. Katarzyna Wiktorska z Narodowego Instytutu Leków wygłosi referat pt. "Związki pochodzenia naturalnego – przyszłość dla nowych leków przeciwnowotworowych?".

Przekazujemy streszczenie wystąpienia:

"Nowotwory są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie, a ich liczba nieustannie wzrasta. Natura jest źródłem wielu związków, które znalazły zastosowanie w terapii nowotworów, jak na przykład paklitaksel wyizolowany z kory cisa zachodniego czy irinotekan - półsyntetyczny analog naturalnego alkaloidu kamptotecyny. Skuteczność stosowanej chemioterapii jest niezadowalająca, a jej efekty uboczne są poważne i obniżają komfort życia pacjenta. Dlatego istotnym kierunkiem badań jest poszukiwanie nowych rozwiązań dla terapii nowotworów, w tym związków, które mogłyby samodzielnie stać się lekiem lub udoskonalić istniejącą terapię. Niektóre związki pochodzenia naturalnego, jak np. izotiocyjaniany (ITC), lub ich syntetyczne analogii nie tylko wykazują właściwości przeciwnowotworowe, ale jednocześnie w prawidłowych komórkach wykazują działanie cytoprotekcyjne. Takie związki wydają się być idealnym kandydatem na nowy lek.
Na seminarium przedstawione zostaną wyniki badań własnych nad opracowaniem nowych formulacji do zastosowań w terapii nowotworów gruczołu piersiowego z zastosowaniem ITC. Szczególnie dużo miejsca poświęcone będzie mikroskopowej analizie wewnątrzkomórkowej dystrybucji leków i nośników leków, a także efektów i mechanizmów ich działania - wizualizacji zmian w strukturach wewnątrzkomórkowych komórek prawidłowych i nowotworowych. Na koniec przedyskutowane będą perspektywy zastosowań związków pochodzenia naturalnego i opracowanych formulacji w terapii nowotworów."

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych,

Agata Kamińska
Paweł Pęczkowski 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach