Odwołanie zajęć

Szanowni Państwo,

zgodnie § 3 Zarządzenie Nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 
wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1. Odwołuje się zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 
podyplomowych i kursów i zobowiązuje się nauczycieli akademickich do 
udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, a w 
szczególności z wykorzystaniem platformy Moodle.
2. Zawiesza się zajęcia wychowania fizycznego.
3. Dopuszcza się prowadzenie seminariów dyplomowych, dla studentów 
ostatniego roku studiów, za obopólną zgodą promotora i studenta z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
4. Dopuszcza się procedowanie postępowań o nadanie stopni i tytułów 
naukowych z zachowaniem wszelkich ostrożności.
5. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną UKSW i biblioteki wydziałowe

Z prowadzącymi zajęcia będzie można skontaktować się drogą elektroniczną. 
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach