PRACA DZIEKANATU

Szanowni Studenci,
w związku z Zarządzeniem nr  Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5494, wejście do budynku UKSW możliwe jest tylko wg zasad określonych w Zarządzeniu.

Wizyty interesantów w siedzibie uczelni są możliwe po uprzednim umówieniu mailowym wmp@uksw.edu.pl i potwierdzeniu terminu spotkania przez właściwego pracownika Dziekanatu.
Na terenie Uczelni zobowiązani są Państwo do stosowania środków ochrony osobistej, które zapewniacie Państwo we własnym zakresie.

Obsługa studentów i toku studiów realizowana jest wyłącznie w sposób zdalny.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach