Informacje dla studentów od Prodziekana ds. studenckich

Szanowni Państwo,

Za nami pierwszy miesiąc przymusowej izolacji i zajęć w systemie zdalnym.

Mam nadzieję, że dopisuje Wam zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Szanowni Państwo, wiemy, że dręczą Państwa różne pytania. W związku z tym, przygotowaliśmy dla Państwa formularz w Office 365. Link do ankiety, do 30 kwietnia br. Prodziekan ds. studenckich udzieli Państwu odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania.

Niektóre decyzje zostały już podjęte:

  1. Laboratoria fizyczne i chemiczne odbędą się w czerwcu lub we wrześniu w zależności od decyzji władz państwowych.
  2. Terminy złożenia prac dyplomowych nie ulegają zmianie: I termin 30 czerwca, II termin 30 września.
  3. Jeżeli okaże się, że tradycyjne obrony nie będę mogły się odbyć, zostaną zorganizowane obrony zdalne (o szczegółach będziemy informować na bieżąco).
  4. Jeżeli okaże się, że zaliczenia i egzaminy przewidziane programem studiów w semestrze letnim nie będą mogły się odbyć, efekty kształcenia zostaną zweryfikowane zdalnie.
  5. Decyzja odnośnie terminów egzaminów komisyjnych zapadnie do 30 kwietnia.

Studenci, którym pogorszyła się sytuacja materialną w związku z COVID-19, mogą ubiegać się o rozłożenie opłaty za studia na raty, przesunięcie terminu płatności. Podania (załącznik do maila) do Pani Prorektor prof. dr hab. Anny Fidelus składamy drogą mailową na adres matematyka@uksw.edu.pl.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą wystąpić o zapomogi. Szczegóły na stronie Działu Pomocy Materialnej http://dpm.uksw.edu.pl/

Przypominam, że na stronie Uczelni znajduje się FAQ dla studentów gdzie znajdziecie Państwo odpowiedzi na różne pytanie związane z COVID-19 i funkcjonowaniem uczelni.
https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/studia/2095-faq-dla-stu...

 

Bądźcie zdrowi i rozsądni.

Tomasz Kulpa

Prodziekan ds. studenckich


 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach