Seminarium Instytutu Nauk Fizycznych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że we wtorek 19 maja 2020 r. o godz. 15.30 odbędzie się seminarium w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom, na którym prof. Yaroslav Shopa wygłosi referat pt. "Technika dynamicznego rozpraszania i luminescencji w charakteryzacji pojedynczych mikro-kropelek z kulistymi nano-cząstkami".

Przekazuję streszczenie wystąpienia:

"Technika dynamicznego rozpraszania światła (DLS - Dynamic Light Scattering) została wykorzystana do badania powierzchni i struktury wewnętrznej pojedynczych parujących kropelek o wielkości mikrometrów, które lewitują w trójwymiarowej pułapce elektrodynamicznej. Fluktuacje natężenia rozproszonego światła analizowano za pomocą funkcji autokorelacji (ACF - AutoCorrelation Function) i przetwarzano w czasie rzeczywistym za pomocą korelatora cyfrowego. Pomiary ACF przeprowadzono dla dwóch długości fali lasera ‒ 497 nm (długość fali odpowiadająca barwie niebieskiej widma fal elektromagnetycznych) 654 nm (długość fali odpowiadająca barwie czerwonej widma fal elektromagnetycznych) ‒ stosując różne wielkości sferycznych nano-cząstek w zawiesinie. ACF niesztywnych klastrów składających się z nano-cząstek uzyskano na ostatnim etapie odparowywania kropelek. Luminescencyjne nano-cząstki tlenku gadolinu (Gd2O3) domieszkowane jonami Nd3+ wprowadzono w różne zawiesiny. Do wzbudzenia wykorzystano laser diodowy o długości fali 808 nm i mocy wyjściowej 1 W."

Link do seminarium i dodatkowe informacje można uzyskać, wysyłając e-mail na adres: agata.kaminska@uksw.edu.pl, p.peczkowski@uksw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych,

Agata Kamińska
Paweł Pęczkowski 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach