Stypendium doktoranckie w ramach projektu SONATA BIS

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poszukuje doktoranta do pracy w projekcie SONATA BIS J.BOND - Nowe wiązania chemiczne i ścieżki oddziaływania nadwymiennego tworzone w warunkach wysokiego ciśnienia przez układy bogate we fluor realizowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki
 
Wymagania:
 • posiadanie statusu doktoranta/ki w dniu rozpoczęcia prac w projekcie (1 października 2020)
 • ukończone studia magisterskie na kierunku chemia, fizyka, inżynieria materiałowa lub pokrewnym w dniu rozpoczęcia prac w projekcie
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w modelowaniu z wykorzystaniem metod mechaniki kwantowej
 • mile widziane doświadczenie w przeprowadzaniu obliczeń z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości (DFT)

Opis zadań

Zadania projektowe polegają na modelowaniu reaktywności niemetali (O2, S, Cl2, Br2) z fluorem w warunkach wysokiego ciśnienia (p > 1 GPa):

 • obliczenia dla struktur krystalicznych z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości (DFT)
 • poszukiwanie struktur o najniższej entalpii za pomocą algorytmów ewolucyjnych
 • symulowanie struktury pasmowej, fononowej

Wyniki projektu badawczego o podobnych charakterze można znaleźć w artykule: http://www.nature.com/articles/srep36049 (dostęp open access)

Termin składania ofert: 2020-09-18 22:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia

 • stypendium w wysokości 3 750 PLN/mies wypłacane w ramach realizacji projektu
 • maksymalny okres wypłacania stypendium: 48 miesięcy.
 • planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 1 października 2020
 • zadaniowy charakter pracy z elastycznym czasem pracy (możliwość pracy zdalnej)

Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające ewentualny udział w projektach badawczych, współautorstwo publikacji, nagrody, staże, warsztaty, szkolenia naukowe
 • Plik PDF z pracą dyplomową lub informacja o tytule i planowanej dacie złożenia pracy
 • Opinia promotora pracy dyplomowej

CV powinno zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)”

Pytania i zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy kierownika projektu, dr. hab. Dominika Kurzydłowskiego, prof. UKSW (d.kurzydlowski@uksw.edu.pl). Informacje na temat badań prowadzonych w projekcie dostępne są na stronie: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-06-17/streszczenia/452511-pl.pdf

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją konkursową.

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 25 września 2020. 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach