Aktualne akty prawne

Zarządzenie nr 39/2020 Rektora UKSW
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19:
- zarządzenie
 

Decyzja nr 9/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW
w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w czasie zawieszenai zajęć dydaktycznych na terenie uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIS-19 wśród pracowników, studentów UKSW w Warszawie:
- decyzja
- załącznik

 

Decyzja nr 10/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW
w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację:
- decyzja
- zał. 1
- zał. 2

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach