Praktyki w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do odbycia praktyk zawodowych w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Dla kierunków informatycznych praktyki realizowane byłyby w Biurze Informatyki i Telekomunikacji, a dla kierunków pedagogicznych - w Biurze Prewencji.
 
Studenci realizujący praktyki w Biurze Informatyki i Telekomunikacji mieliby możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem systemu informatycznego obsługującego pracę 273 jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju, w tym z metodami zabezpieczenia funkcjonowania infrastruktury IT w obszarze cyberbezpieczeństwa czy realizacją przedsięwzięć projektowych obejmujących budowę systemów IT lub ich modyfikacji.
 
W ramach praktyk realizowanych w Biurze Prewencji studenci poznają obszar edukacji społecznej, mającej na celu podniesienie świadomości w obszarze bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych,  w tym formy docierania do rolników jak również do ich rodzin, czy sposoby aktywizacji środowisk wiejskich.
 
W ocenie Kasy optymalnym rozwiązaniem byłoby skierowanie do naszej instytucji interdyscyplinarnego zespołu studentów (dwóch z kierunków informatycznych i dwóch   z kierunków pedagogicznych), który w ramach praktycznej części odbywanych praktyk przygotowałby szkolenie e-learningowe dla rolników z obszaru bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, a także zaimplementować je na platformie „moodle”.
 
Pracownicy Centrali Kasy będą służyli studentom wszelką pomocą w zakresie posiadanej wiedzy merytorycznej oraz praktycznych aspektów jej wykorzystania.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do skorzystania z możliwości odbycia praktyk  i nabycia nowych unikalnych doświadczeń zawodowych. 
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach