Szkoła Doktorska

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW. Od roku akademickiego 2020/2021 poszerzyliśmy możliwości przygotowania do uzyskania stopnia doktora w nowych dyscyplinach.
 
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW odbywa się w następujących dyscyplinach:
 
1. nauki prawne
2. nauki teologiczne
3. prawo kanoniczne
4. literaturoznawstwo
5. archeologia
6. historia
7. filozofia
8. psychologia
9. pedagogika
10. nauki fizyczne
11. matematyka 
 
 
W ramach programu kształcenia doktoranci podnoszą umiejętności językowe, zdobywają warsztat naukowy specyficzny dla danej dyscypliny oraz biorą udział w międzynarodowej wymianie akademickiej. Ponadto, w ramach kształcenia otrzymują stypendium doktorancie i starają się o uzyskanie grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, na przykład z Narodowego Centrum Nauki. 
 
Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UKSW jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, posiadanie dorobku naukowego oraz złożenie koncepcji badań.
 
Postępowania rekrutacyjne odbywa się w kilku etapach:
1) ocena formalna
2) ocena merytoryczna koncepcji badawczych przez Komisję Kwalifikacyjną
3) ewentualna rozmowa kwalifikacyjna
4) decyzja Komisji Rekrutacyjnej. 
 
Jeśli chcesz rozpocząć kolejny etap naukowej przygody, poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zgłoś się do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Rekrutacja rozpoczyna się 1 sierpnia 2020 roku i trwa do 6 września 2020 roku, następnie dokumenty kandydatów będą poddanie ocenie. Kształcenie w Szkole rozpocznie się 1 października 2020 roku. 
 
Więcej informacji: 
 
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach