Listy rankingowe - rekrutacja 2020/21

Zgodnie z §4 pkt. 8 Zarządzenia Nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2020/2021 oraz harmonogramu tego postępowania

wszystkich nowoprzyjętych studentów, którzy chcą zapoznać się z listą rankingową zapraszamy w godzinach pracy Dziekanatu po wcześniejszym umówieniu się mailowym pod adresem: matematyka@uksw.edu.pl.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach