Dokumenty uczestnika przedmiotów z projektu POWER

Każdy student zapisany w roku akademickim 2020/21 na co najmniej jeden z wymienionych niżej przedmiotów:

  • Digitalizacja z zastosowaniem systemów mobilnych w ochronie zabytków i cyfryzacji  dziedzictwa kulturowego 
  • Techniki multimedialne w fotografii i filmie
  • Nowe technologie (w tym hiperspektralne) w ochronie, uczytelnianiu i eksponowaniu obiektów zabytkowych
  • Systemy automatyki przemysłowej
  • Analiza obrazowa w medycynie
  • Interoperacyjność i standardy danych medycznych
  • Przetwarzanie sygnałów medycznych
  • Strategia syntezy substancji farmaceutycznych
  • Spektroskopia jonów metali przejściowych i lantanowców w stanie swobodnym i w materii skondensowanej

zobowiązany jest dostarczyć komplet wypełnionych dokumentów projektowych w formie elektronicznej:

1. Deklaracja 
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie
4. Regulamin
5. Zgoda na udział w badaniu

 

Dokumenty należy wydrukować, wypełnić (nie wpisując nigdzie żadnych dat), podpisać, zeskanować i przesłać na adres n.gorecka@uksw.edu.pl.

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach