TOP 2% najlepszych badaczy

Szanowni Państwo,
w rankingu TOP 2% najlepszych badaczy, opublikowanego przez Uniwersytet Stanforda znaleźli się nasi pracownicy:

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Karpiński – profesor w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW, specjalista w zakresie katalizy heterogenicznej dla ochrony środowiska;

- prof. dr hab. Włodzimierz Kutner – dyrektor Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW; zajmuje się m.in. zagadnieniami dotyczącymi czujników polimerowych;

- prof. dr hab. Wiesław Nowiński – profesor w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW, twórca elektronicznych atlasów mózgu ludzkiego;

- prof. dr hab. Joanna Sadlej – profesor w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW, specjalista w obszarze spektroskopii;

- prof. dr hab. Jacek Waluk – profesor w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW, fizykochemik zajmujący się zagadnieniami spektroskopowymi.

Podczas opracowania listy uwzględniono indeks bibliometryczny - wskaźnik, który charakteryzuje dorobek naukowca. Zawiera dane o znaczeniu wszystkich prac naukowych, liczbie cytowań, prestiżu artykułów naukowych oraz miejscu i roli na liście autorów.

Lista najlepszych naukowców na świecie przygotowana wspólnie z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies zawiera około 160 tysięcy nazwisk badaczy, których publikacje naukowe są jednymi z najczęściej cytowanych przez innych autorów. 726 osób wymienionych w rankingu to reprezentanci polskich ośrodków naukowych. Podczas opracowania listy uwzględniono indeks bibliometryczny - wskaźnik, który charakteryzuje dorobek naukowca.
Zawiera dane o znaczeniu wszystkich prac naukowych, liczbie cytowań, prestiżu artykułów naukowych oraz miejscu i roli na liście autorów.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach