Praktyki

21 lutego br., wszedł w życie Regulamin praktyk studenckich, wprowadzający nowe wzory dokumentów kierujących i rozliczających praktykę.

Pełna dokumentacja oraz zarządzenie wprowadzające znajduje się na Monitorze UKSW https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6349.

W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu, studenci nie rejestrują się już przez stronę Biutra Karier, Biuro nie rozlicza praktyk.

opiekun praktyk dr Joanna Kandzia

Wytyczne dotyczące praktyk (+wymagane dokumenty)

- Dziennik praktyk - pobierz

- Karta kompetencji - pobierz

Lista potwierdzajaca obecność na zajęciach

Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty formale obowiązkowe.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem praktyk studenckich

Zgoda na przetwarzanie danych

Harmonogram praktyk

Program praktyk

Do dokumentacji dołącz ubezpieczenie NNW

Studenci realizujący w całości praktykę w trybie zdalnym zamiast potwierdzenia ubezpieczenia NNW,
załączają oświadczenie o realizacji całości praktyki w trybie zdalnym, wskazując konkretną instytucję i termin praktyki.

Umowa w sprawie odbycia praktyk psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych

NOTY KSIĘGOWE:

- PRAKTYKI DYDAKTYCZNE

- PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach