Praktyki

Wytyczne dotyczące praktyk

Lista potwierdzajaca obecność na zajęciach

Formularz rejestracyjny na praktyki ciągłe- wypełnij przed praktyką

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MIRXEhvFFkiBY8coEDW5s053rI8hsK5MmK76DqCIxwJUMVQyQUdRVU83WjhZMERNR1hXWjlQUkpXVC4u

Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem praktyk studenckich

Zgoda na przetwarzanie danych

Harmonogram praktyk

Program praktyk

Do dokumentacji dołącz ubezpieczenie NNW

Studenci realizujący w całości praktykę w trybie zdalnym zamiast potwierdzenia ubezpieczenia NNW,
załączają oświadczenie o realizacji całości praktyki w trybie zdalnym, wskazując konkretną instytucję i termin praktyki.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach