Mistrzowie dydaktyki - rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo,
 
od kilku lat Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizuje projekt "Mistrzowie dydaktyki". Dotychczas w zajęciach w formule tutoringu wzięło udział kilkudziesięciu studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na różnych poziomach kształcenia, wyłonionych przez nauczycieli akademickich uczestniczących w projekcie.
Zapraszamy zdolnych i wyróżniających się studentów! Uczestnicy zostaną wyłonieni do projektu na podstawie listy rankingowej.
 
Założenia projektu:
• student wybiera nauczyciela akademickiego – tutora (z bazy zgłoszonych do projektu wykładowców) i uczestniczy w prowadzonych zajęciach/spotkaniach; tutora można wybierać każdorazowo przed rozpoczęciem semestru;
• minimalny okres, w którym student musi brać udział w zajęciach to 3 semestry; wymiar godzin nie jest określony;
• zajęcia rozpoczną się w październiku 2021 r. i zakończą do 31 grudnia 2022 r.;
• spotkania z tutorem będą się odbywały stacjonarnie lub zdalnie; terminy spotkań zostaną ustalone w porozumieniu ze studentem;
• zajęcia/konsultacje mogą odbywać się indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach.
 
Udział w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu pozwali studentom m.in.:
• pogłębić wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach nauki,
• nabyć wiedzę z innych dziedzin, tj. wykraczającą poza kierunek studiów,
• zdobyć nowe kompetencje,
• doświadczyć indywidualnego prowadzenia/wsparcia ze strony tutora.
 
Bliższych informacji nt. projektu udziela Pani Agnieszka Wasilewska z Centrum Wsparcia Dydaktyki.
Zgłoszenie należy wysłać na adres: a.wasilewska@uksw.edu.pl wpisując w temacie wiadomości "Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie".
 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach