Przedmioty ogólnouczelniane (OGUNY)

Szanowni Państwo,

informuję, że studenci I rok studiow stacjonarnych na kierunku:

- matematyka i chemia mają do zrealizowania dwa przedmioty ogólnouczelniane na łączną sume min. 5 pkt ECTS na I roku studiów,

- informatyka mają do zrealizowania jeden przedmiot gólnouczelniany za 3 pkt ECTS na I roku studiów i jeden przedmiot ogólnouczelniany za 2 pkt ECTS na 3 roku studiów,

- fizyka mają do zrealiowania jeden przedmiot ogólnouczelniany za 3 pkt na I roku studiów w semestrze zimowym i jeden przedmiot ogólnouczelniany za 2 pkt  ECTS na I roku studiów w semestrze letnim.

Przedmiot "kultura i techniki studiowania" jest przedmiotem obowiązkowym za 1 pkt ECTS i nie wlicza się do rozliczenia przedmiotów ogólnuczelnianych.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach