Zmarł Profesor Herbich

Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci Pana Profesora Jerzego Herbicha.

Główne zainteresowania badawcze śp. Profesora Jerzego Herbicha od ponad 40 lat związane były z fotoindukowanymi reakcjami przeniesienia elektronu i protonu (fototautomeryzacja). Szczególnie istotne wyniki prac śp. Profesora dotyczyły relacji pomiędzy solwatacją, strukturą i dynamiką reakcji fotoindukowanego przeniesienia elektronu oraz fototautomeryzacji w układach z międzycząsteczkowymi wiązaniami wodorowymi. Inna grupa zagadnień, którymi zajmował się śp. Profesor Jerzy Herbich, związana była  z cząsteczkami charakteryzującymi się obecnością zarówno donorów jak i akceptorów wiązania wodorowego. Badania miały między innymi na celu określenie wpływu struktury elektronowej i geometrii układów na kinetykę i dynamikę procesu podwójnego przeniesienia protonu oraz roli kooperatywności procesu.

Śp. Profesor Jerzy Herbich był jednym z założycieli Szkoły Nauk Ścisłych, która w 2001 r. została dołączona do UKSW, i przez wiele lat pracował jako wykładowca w Instytucie Chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Z pełnym zaangażowaniem zorganizował pracownie studenckie, początkowo w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, gdzie był wieloletnim pracownikiem, a potem na Kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego. Jego entuzjazm i energia udzielały się nam wszystkim.

Będzie nam Pana Profesora brakowało.

Pogrzeb ŚP. Prof. Jerzego Herbicha odbędzie się w poniedziałek 25 października 2021 r.

Uroczystości żałobne rozpoczną się o godz. 10°° w kościele Karola Boromeusza na Powązkach.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach