Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Pan dr Łukasz MIoduszewski pracownik Instytu Nauk Fizycznych WMP.SNŚ został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2021 za rok 2020 w kategorii - wyróżniająca się rozprawa doktorska.

Rozprawa nt. Dynamika molekularna białek strukturalnie nieuporządkowanych oraz ich agregatów w ramach modeli gruboziarnistych (nauki fizyczne), Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, otrzymała wyróżnienie za rozwiązanie bardzo ważnego problemu, jakim jest odwzorowanie zachowania białek wewnętrznie nieuporządkowanych, za  pomocą symulacji komputerowych, na poziomie dynamiki molekularnej i w ramach modelu gruboziamistego. Uzyskane rezultaty są nowatorskie i stanowią istotny wkład do fizyki biologicznej.

Serdecznie gratulujemy.

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach