Rekrutacja śródroczna - fizyka II stopnia

Szanowni kandydaci!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji śródrocznej prowadzonej na studia II stopnia na kierunku fizyka (dostępne są dwa moduły: nauczanie projektowe albo zajęcia przygotowujące do zawodu nauczyciela fizyki).

Harmonogram rekrutacji, zasady i najważniejsze terminy dostępne są na stronie Biura Rekrutacji: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/468

Zapisy w systemie IRK2 zostaną uruchomione 14 stycznia 2022. 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach