Warsztaty projektowe

Szanowni Państwo,

w tym semestrze będą ponownie realizowane zajęcia dydaktyczne organizowane przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w ramach Projektu POWeR. Są to zarówno przedmioty ogólne (ogólnouczelniane) jak i specjalistyczne z Informatyki i jej zastosowań. 

 

Poszczególne przedmioty trwają po 15 godzin lekcyjnych w dowolnych konfiguracjach do ustalenia z Prowadzącym. Możliwa będzie realizacja tych zajęć w tygodniu lub też w weekendy. Najczęściej było to realizowane: 4+4+4+3 godz. Możliwe są też jednak nawet realizacje dwu lub trzydniowe (7+8 godz. lub 5+5+5 godz.). Każdy Kurs daje 2 pkt ECTS. W semestrze letnim udział w zajęciach tych wzięło setki studentów UKSW. Zawartość merytoryczna i metody dydaktyczne Prowadzących zajęcia zostały ocenione przez studentów bardzo dobrze. Wszystkie omawiane tutaj zajęcia prowadzone będą zdalnie na Teams.

 

Sześć z tych przedmiotów można rozliczać jako tzw. zajęcia ogólnouczelniane (społeczne lub humanistyczne, szczegóły w sylabusach). Są to:

Cyberbezpieczeństwo - kurs podstawowy

Elementy stosowanej sztucznej inteligencji

Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki

Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa

Wstęp do analizy danych

Zwalczanie cyberprzestępczości

 

Kolejne to kursy specjalistyczne:

Bezpieczeństwo w systemach bazodanowych

Jak zabezpieczyć siebie i swoich bliskich w Internecie - kurs praktyczny

Kryptografia stosowana

Projektowanie bezpiecznych aplikacji internetowych

Projektowanie bezpiecznych witryn internetowych

Techniki baz danych

Wprowadzenie do baz danych

Wprowadzenie do programowania w Pythonie

Wprowadzenie do systemu Linux

 

Wszystkie te zajęcia będą realizowane zdalnie od listopada. Konkretne terminy będą uzgadniane z Państwem przez Prowadzących, którzy będą wyłonieni ok. 20go października. Zadbamy o to, żeby byli to ludzie odpowiednio doświadczeni i również dobrzy dydaktycy. W poprzedniej edycji tak było i być może będą to te same osoby. 

 

Szczegóły będą ogłaszane w USOS i na stronie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

 

dr hab. Mirosław Kurkowski

- Prodziekan ds. studenckich WMP.SNŚ

- Profesor w Instytucie Informatyki

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach