Warsztaty - aktualności

Szanowni Państwo,

w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/23 w pewnych przypadkach istnieje możliwość zdobycia punktów ECTS i zaliczenia przedmiotów fakultatywnych realizując zajęcia w ramach Projektu POWeR. Przedmioty-zajęcia trwają po 15 godzin dydaktycznych w dowolnych konfiguracjach do ustalenia z Prowadzącym. Możliwe są nawet realizacje dwu lub trzydniowe (7+8 godz. lub 5+5+5 godz.). Każdy Kurs daje 2 pkt ECTS. 

Oto lista możliwości:

Kierunek Matematyka, II rok stud. II go stopnia, specjalność Zastosowania Matematyki - zamiennie należy zrealizować 4 x 15 godz.

Kierunek Chemia, II rok stud. Igo stopnia, fakultet z bloku C - zamiennie należy zrealizować 4 x 15 godz.

Kierunek Informatyka - dowolne zajęcia fakultatywne zgodnie z liczbą godzin.

Poniżej lista przedmiotów.

Bezpieczeństwo w systemach bazodanowych - 15 godz.

Jak zabezpieczyć siebie i swoich bliskich w Internecie - kurs praktyczny - 15 godz.

Kryptografia stosowana - 15 godz.

Projektowanie bezpiecznych aplikacji internetowych - 15 godz.

Projektowanie bezpiecznych witryn internetowych - 15 godz.

Techniki baz danych - 15 godz.

Wprowadzenie do baz danych - 15 godz.

Wprowadzenie do programowania w Pythonie - 15 godz.

Wprowadzenie do systemu Linux - 15 godz.

Rejestracja na zajęcia: od 3.10. br. od godz. 16.00 do 7.10 br. do godz. 24.00

 

Istnieje również możliwość zaliczenia przedmiotów ogólnouczelnianych (zgodnie z liczbą godzin):

Cyberbezpieczeństwo - kurs podstawowy - 15 godz.

Elementy stosowanej sztucznej inteligencji - 15 godz.

Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki - 15 godz.

Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa - 15 godz.

Wstęp do analizy danych - 15 godz.

Zwalczanie cyberprzestępczości - 15 godz.

 

Szczegóły u Kierowników kierunków lub bezpośrednio u mnie.

 

Zapraszamy 

dr hab. M. Kurkowski

Prodziekan ds. studenckich WMP UKSW

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach