Dokumenty projektowe

Każdy student zapisany w roku akademickim 2022/23 na co najmniej jeden z przedmiotów z projektu POWER zobowiązany jest dostarczyć komplet wypełnionych dokumentów projektowych:

1. Deklaracja 
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie
4. Regulamin
5. Zgoda na udział w badaniu
6. Zaświadczenie o byciu studentem (do pobrania z właściwego dziekanatu)

Dokumenty należy wydrukować, wypełnić (nie wpisując nigdzie żadnych dat), podpisać i złożyć w dziekanacie WMP.SNŚ w godzinach dyżuru dla studentów.

Uwaga: Jeżeli student uczestniczy w więcej niż jednym przedmiocie, należy złożyć komplet dokumentów dla każdego przedmiotu. Wyjątek stanowi zaświadczenia o byciu studentem - wystarczy złożyć jeden egzemplarz bez względu na liczbę wybranych kursów.

Godziny dyżurów dostępne są na podstronie: https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/35

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach