dr Tomasz Kulpa

Prodziekan ds. studenckich

Członek Senatu UKSW

Asystent w Instytucie Informatyki

Kierownik studiów podyplomowych (Studiów Podyplomowych z Matematyki, Studiów Podyplomowych z Informatyki i Technologii Informacyjnych dla Nauczycieli)

Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Przedstawiciel Wydziału do Komisji Senackiej UKSW ds. mienia i finansów

Zobacz profil pracownika w USOSweb

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach