Most

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem doktorantki/doktoranta zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry, zespołu badawczego;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Rekrutacja do programu dla doktorantów po pierwszym roku kształcenia odbywa się drogą elektroniczną – szczegółowe informacje dostępne są na stronie: most.uka.uw.edu.pl. Nabór:

  • na semestr zimowy i cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja,
  • na semestr letni – od 31 października do 30 listopada.

https://most.amu.edu.pl

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach