Gala Belfra Roku 2017

22 marca br. w Auli Jana Pawła II odbyła się Gala Belfra Roku zorganizowana przez Samorząd Studentów UKSW. Z grona pracowników naukowo-dydaktycznych naszego Wydziału nagrodę indywidualną w kategorii Najlepszy Wykładowca Roku 2017 otrzymał dr Krzysztof Nawara, zaś w kategorii Najlepszy Ćwiczeniowiec Roku 2017 - dr Dorota Dąbrowska.

Serdecznie gratulujemy!

Wielkanoc 2018

 

Z okazji Święt Wielkanocnych życzymy niezapomnianych chwil spędzonych przy wspólnym stole z najbliższą rodziną. Dużo zdrowia, radości i pogody ducha na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Konferencja 8th International Wokshop of Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing

8th International Wokshop of Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing.

Podobnie jak tematyka poprzednich siedmiu warsztatów naukowych z tej serii, tematyka  warsztatu obejmuje metody chemicznego i fizycznego modyfikowania powierzchni ciał stałych a zwłaszcza przetworników, nowe metody badania tych powierzchni jak również badania aktywności przygotowanych w ten sposób czujników chemicznych i biochemiczntych względem oznaczanych analitów.  W szczególności, przedmiotem zainteresowania Warsztatu są różne aspekty chemii powierzchni w odniesieniu do budowy chemo- i bioczujników pracujących w gazach i cieczach. 

Publikacja

Ukazała się publikacja pani Beaty Kucharuk i prof. Wiesława Macka związana z interpretacją danych eksperymentalnych uzyskanych przez NASA w ramach misji kosmicznej THEMIS w renomowanym czasopiśmie Astrophysical Journal Letters.

Czytaj wiecej na temat tej publikacji.
 

Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Nr POWR.03.01.00-00-K424/16

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Rekrutacja do projektu "Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW" - rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW".
Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji 110 studentów studiów stacjonarnych I i II st. z ostatnich 2 semestrów z kierunku Informatyka i kierunku Matematyka z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW,
  • dostosowanie do potrzeb pracodawców w regionie.

Job Trust

Biuro Karier UKSW zaprasza na spotkanie z grecką agencją rekrutacyjną „Job Trust”

Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie możliwości odbywania staży, praktyk oraz zatrudnienia w okresie wakacyjnym na wyspach greckich. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 października 2017r. o godz. 14:30 w sali 316 Auditorium Maximum

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia prosimy kierować na adres biurokarier@uksw.edu.pl w temacie wpisując GRECJA.

Rejestraja na przedmioty

Z przyczyn technicznych rejestracja na niektóre przedmioty prowadzone na Wydziale rozpoczęła się z kilkugodzinnym opóźnieniem, za co bardzo Państwa przepraszamy. Przedmioty, na które do tej pory nie można zarejestrować się, zostaną udostępnione w poniedziałek po godzinie 16.

Sukces pracownika Instytutu Chemii

Pan dr Krzysztof Nawara został laureatem konkursu Miniatura 1 z NCN. Będzie realizował projekt "Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnych". Celem projektu będzie określenie powinowactwa cząsteczki hemiporficenu względem szerokiej gamy kationów metali w tym kationów metali ciężkich.

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach