Granty NCN dla pracowników WMP.SNŚ

Informujemy, że w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki pracownicy naszego Wydziału otrzymali granty, w tym:

  • dr hab. Janusz Wojciech Stafiej - Symulacje numeryczne morfologii warstw pasywnych na powierzchni elektrod metalicznych - 278 720,00 zł;
  • dr Renata Rybakiewicz - Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych - 159 360,00 zł (Projekt w ramach konsorcjum; lider: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk; kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Robert Noworyta; łączna kwota finansowania - 1 147 668,00 zł);

Serdecznie gratulujemy!

Informacja na temat możliwości podjęcia studiów na zasadzie uznania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które kandydat nabył w dotychczasowym procesie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

W ramach programu uczenia się przez całe życie (LLLP) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia podjęcie studiów na kierunkach: Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, na zasadzie uznania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które kandydat nabył w dotychczasowym procesie uczenia się pozaformalnego (kursy, szkolenia) i nieformalnego (poprzez praktykę - doświadczenie zawodowe, a szerzej - życiowe).

INFORMCJA OGÓLNA

WZÓR WNIOSKU

Dziekan Wydziału

Kolegium Elektorów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych wybrało w dniu 10.05.2016 r. dra hab. Jerzego Cytowskiego, prof. UKSW do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału na kadencję 2016-2020.

Serdecznie gratulujemy!

Potwierdzenie rejestracji kandydata na Dziekana

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie potwierdzenia rejestracji kandydata na Dziekana.

pobierz plik

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach