Przejdź do treści

Biuro Osób Niepełnosprawnych

Studencie,

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza:

DO KORZYSTANIA Z BIURA UPRAWNIENI SĄ:

• studenci i doktoranci UKSW z niepełnosprawnością (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),

• studenci i doktoranci UKSW z przewlekłą chorobą (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) 

17 lutego 2023