Przejdź do treści

Laboratoria WMP.SNŚ

005 Laboratorium Badań Nanotechnologii
008 Aula wykładowa
010 Zaplecze auli 008
010A Magazyn auli 008
019 Laboratorium Fizyczne Mechanika
020 Laboratorium Fizyczne Optyka
022 Laboratorium Fizyczne Ruch Falowy i Termodynamika
024 Laboratorium Fizyczne- Elektryczność i Fizyka Atomowa
102 Magazyn Chemiczny
103A Laboratorium dydaktyczno-badawcze chemii ogólnej i analizy chemicznej
108 Laboratorium badawcze chemii analitycznej, nieorganicznej i elektrochemii
109 Laboratorium modyfikacji powierzchni i elektrochemii
112 Pomieszczenie pracy
114 Pomieszczenie pracy
118 Laboratorium badania nanostruktur i materiałów fotoaktywnych
121/111 Laboratorium syntezy organicznej
122 Pomieszczenie pracy
123 Laboratorium dydaktyczne analizy instrumentalnej
124 Pracownia komputerowa (WMCM)
204 Instytut nauk fizycznych
210 Zaplecze magazynowe (WBNS)
218 Laboratorium rentgenowskiej analizy strukturalnej
225 Myjnia, Pomieszczenie wag, Pomieszczenie mineralizatorni (Pomieszczenie ogólne)

Galeria