Przejdź do treści
dr hab. Dominik Kurzydłowski
profesor, zastępca dyrektora Instytutu


Career
 • 2019       Habilitation (D.Sc.) from the Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • 2013       Ph. D. in chemistry from the Faculty of Chemistry, University of Warsaw
 • 2008       M. Sc. in chemistry (specialty: physical chemistry) from the Faculty of Chemistry, University of Warsaw
  Employment
 • 2019 –            Associate professor at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
 • 2014 – 2019   Assistant professor at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
 • 2013 – 2017   Scientific assistant at the Centre of New Technologies, University of Warsaw


pokój 118, budynek 24 (CLNP)
tel. 22 380 96 30
dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska
profesor, dyrektor Instytutu


1985 – 2016
Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw

1985 – 1997
Research Assistant at the Process Kinetics Laboratory

1997 – 2004
Assistant Professor at the Department of Chemical Dynamics

2004 – 2016
Assistant professor at the Department of Electrochemistry, Corrosion and Applied Surface Science

2012 – now
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

2012 – 2014
Professor at the Faculty of Biology and Environmental Sciences

2014 – now
Professor at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences


pokój 112, budynek 24 (CLNP)
dr hab. Janusz Stafiej
profesor


Education
 • 1975 – 1980 Phaculty of Physics and Astronomy, Warsaw University
 • 1980 Msc in. Department of High Energy Physics supervised by prof Ewa Skrzypczak.
 • 1984 – 1986 PhD studies in the domains of electrochemistry and computer science
 • 1991 PhD in Physical and Theoretical Chemistry, supervised by prof. Zofia Borkowska.
Scientific degrees
 • 1980 Msc in Physics
 • 1991 PhD in Physical and Theoretical Chemistry
 • 2002 Habilitation. Dsc. n Physical and Theoretical Chemistry
Employment
 • 1981 – 2015 Institute of Physical Chemistry Polish Academy of Sciences
 • 2014-present Cardinal Stefan Wyszynski University Faculty of Mathematics and Natural Sciences.


pokój 114, budynek 24 (CLNP)
dr hab. Krzysztof Nawara
profesor


Career

2004 – now
Institute of Chemistry, Cardinal Stefan Wyszyński University, Position: Assistant Professor

2014 – 2015
Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland Position: postdoc Jacek Waluk group

2011 – 2012
Department of Chemistry, Michigan State University, East Lansing, MI, US Position: postdoc Gary Blanchard group

Education

2013
Ph.D degree in chemistry, University of Warsaw, Warsaw, Poland “Magnetic iron oxide nanoparticles as potential carriers for doxorubicin targeted drug delivery; Spectroscopic investigation of doxorubicin, nanoparticles and doxorubicin-nanoparticle interactions” Advisors: prof. P. Krysiński, University of Warsaw, Warszawa prof. G. Blanchard, Michigan State University, East Lansing, MI, USA

2008
MSc degree in chemistry, Silesian Technical University, Gliwice, Poland „Virtual Screening for indentification of potential inhibitors against human DNA: cytosine-C5 methyltransferase DNMT1” Advisors: prof. W. Szeja, Silesian Technical University, Gliwice prof. J.M. Bujnicki, International Institute of Molecular and Cell Biology, Warsaw


pokój 118, budynek 24 (CLNP)
tel. 22 380 96 30

dr hab. Magdalena Ceborska
profesor


Academic career:

2019
Habilitation in Chemistry, Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

2007
PhD in Chemistry, Warsaw University, Department of Chemistry, supervisor: Professor Janusz Jurczak (organic chemistry)

2003
MSc in Chemistry, Warsaw University, Department of Chemistry, MSc. thesis entitled supervisor: Professor Janusz Jurczak (organic chemistry)

Employment:

11.2021- ongoing
Department of Mathematics and Natural Sciences, Cardinal Stefan Wyszynski University

07.2009 – 06.2022
Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

10.2009 – 01.2016
Department of Biology and Environmental Sciences, Cardinal Stefan Wyszynski University


pokój 114, budynek 24 (CLNP)
dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik
profesor


Education

1995
M.Sc. in chemistry, Łódź University, Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry, „Calorimetric interaction investigation in systems containing cholesterol and triglycerol in carbon tetrachloride”.

2001
Ph.D. in chemistry, International Doctoral Studies, Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, “Thermodynamic properties of cytosine and its methyl-, hydroxyl- and methoxy-derivatives in water, methanol and N,N-dimethylformamide”.

2018
D.Sc., Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology, “Inclusion complexes of cyclodextrins with biologically and pharmacologically active compounds. Application of chemically neutral, nanometric calcium carbonate as their potential carrier”.

2010
The certificate of postgraduate studies: Quality Manager, Warsaw School of Economics, Department of Quality Management, „Project of a research laboratory quality system according to the Polish norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005”.

Professional experience

2019
Associate professor at the Faculty of Biology and Environmental Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

2014 – 2019
Assistant Professor at the Faculty of Biology and Environmental Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

1995 – 2014
Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw


pokój 205, budynek 24 (CLNP)
dr inż. Arkadiusz Listkowski
adiunkt


Doświadczenie zawodowe

2019 – obecnie
UKSW, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierownik kierunku chemia

10.2016 – obecnie
UKSW, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, asystent

10.2007 – 09.2012
UKSW, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prodziekan ds. Infrastruktury

10.2007 – 10.2012
UKSW, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, adiunkt

06.2007 – 06.2015
PAN Instytut Chemii Fizycznej, adiunkt, nastepnie specjalista

02.2007 – 06.2007
PAN Instytut Chemii Fizycznej, stażysta – asystent

10.2005 – 12.2006
INSA, Lyon, Francja, staż podoktorski

10.2004 – 09.2005
Instytut Chemii Organicznej PAN, chemik

Wykształcenie

1999 – 2004
Instytut Chemii Organicznej PAN, studium doktoranckie, stopień doktora nauk chemicznych. Promotor pracy doktorskiej: prof. Sławomir Jarosz,
tytuł pracy: „Synteza i właściwości układów makrocyklicznych zwierających rdzeń sacharozy”

1994 – 1999
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, kierunek: biotechnologia, tytuł magistra inżyniera. Promotor pracy dyplomowej: dr Jerzy Winiarski i dr Michał Fedoryński,
tytuł pracy: „Synteza antybiotyku, pochodnej fleroksacyny połączonej chemicznie z cefalosporyną”


pokój 118, budynek 24 (CLNP)
dr inż. Marcin Osuchowski
starszy referent techniczny
zainteresowania naukowe – chemia fizyczna, chemia ciała stałego, półprzewodniki, diody, chemia materiałowa, technologia chemiczna


2019 – obecnie UKSW, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Starszy referent ds. technicznych
2015 – 2018 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Pełnomocnik Dyrektora – kierowania działalnością gospodarczą Instytutu objętą zakresem koncesji nr B-013/2015 wydanej na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej
2014 – 2018 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zastępca Kierownika Zakładu Nanotechnologii
2014 – 2018 Członek Zespołu ds. Strategii Instytutu
2012 – 2018 Redaktor tematyczny czasopisma „prace ICiMB”
2008 – 2012 Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „prace ICiMB”
2008 – 2018 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, adiunkt
2006 – 2008 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, inżynier chemik
2006 – 2008 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, inżynier chemik


Pokój 109, budynek 24 (CLNP)
dr inż. Monika Radlik
adiunkt


Education

2009
MSc Eng, Department of Physical Chemistry and Technology of Polymers, Faculty of Chemistry, Silesian University of Technology, Gliwice

2016
PhD, Faculty of Chemistry, Silesian University of Technology, Gliwice („Copper and nickel catalysts deposited on ceria-zirconia in selective reduction of nitrogen oxides and methane reforming with carbon dioxide”)

Professional experience

2019 – now
Assistant Professor, Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

2017 – 2019
Scientific Assistant, Postdoctoral researcher, Faculty ofMathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

2016 – 2017
Assistant, Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

2010 – 2015
PhD student, Faculty of Chemistry, Silesian University of Technology, Gliwice

2009 – 2010
Intern, Centre of Polymer and Carbon Material, Polish Academy of Science, Gliwice

2009 – 2010
MSc Eng, Department of Physical Chemistry and Technology of Polymers, Faculty of Chemistry, Silesian University of Technology, Gliwice


pokój 114, budynek 24 (CLNP)