Przejdź do treści

Regulamin praktyk studenckich obowiązujący od dnia 20.09.2023 r.

Pełna dokumentacja oraz zarządzenie z późń. zm.  znajduje się w Monitorze UKSW

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/7186
https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6349
https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6404
https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6433
https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6442

W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu, studenci nie rejestrują się już przez stronę Biura Karier, biuro nie rozlicza praktyk.

Student sam pobiera dokumenty i po ich uzupełnieniu przekazuje pełnomocnikowi celem uzyskania ich zatwierdzenia i zaparafowania (skierowanie w jednym egzemplarzu, porozumienie w 3 egzemplarzach).

Dokumenty do pobrania

Skierowanie na praktyki
Porozumienie
Sprawozdanie z przebiegu praktyk (stronę 2 należy wydrukować tyle razy, ile potrzeba)
Karta praktykanta – kierunek chemia studia I stopnia
Karta praktykanta – kierunek chemia studia II stopnia
Karta praktykanta – kierunek fizyka studia I stopnia
Karta praktykanta – kierunek fizyka studia II stopnia
Karta praktykanta – kierunek informatyka studia I stopnia
Karta praktykanta – kierunek informatyka studia II stopnia
Karta praktykanta – kierunek matematyka studia I stopnia
Karta praktykanta – kierunek matematyka studia II stopnia
Karta praktykanta – praktyki psychologiczno-pedagogiczne
Karta praktykanta – praktyki dydaktyczne kierunkowe
Wniosek studenta o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk – wzór ogólny
Wniosek studenta o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk – informatyka I stopień
Wniosek studenta o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk – informatyka II stopień
Wniosek studenta o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk – matematyka I stopień
Wniosek studenta o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk – matematyka II stopień
Wniosek studenta o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk – matematyka II stopień w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela
Wniosek studenta o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk – chemia I stopień
Wniosek studenta o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk – chemia II stopień

Pełnomocnicy

Pełnomocnicy Dziekana WMP.SNŚ do spraw praktyk, na kadencję 2020-2024:

  • ds. kierunku chemia – dr inż. Monika Radlik
  • ds. kierunku fizyka – dr Michał Artymowski
  • ds. kierunku informatyka (stacjonarna i niestacjonarna) – dr Dorota Dąbrowska
  • ds. kierunku matematyka (stacjonarna i niestacjonarna) – dr Maria Suwińska
  • ds. praktyk pedagogicznych i podyplomowych – dr Joanna Kandzia