Przejdź do treści

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
Dokumenty i regulacje:
• Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) została uregulowana w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zgodnie z Uchwałą 30/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r.