Przejdź do treści

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych (WMP.SNŚ) jest jednym z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2000 roku powstał Wydział Matematyki. W 2001 roku, po połączeniu ze Szkołą Nauk Ścisłych nazwa uległa zmianie na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.

Wydział zatrudnia ponad 70 pracowników naukowo-dydaktycznych. Pracownicy są członkami m.in. Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Misją wydziału jest:

 • kształcenie studentów  w zakresie nauk ścisłych, dające wiedzę i  umiejętności rozwiązywania  złożonych problemów w wielu dziedzinach, niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub naukowej,
 • kształtowanie postaw studentów w duchu wartości ogólnoludzkich, chrześcijańskich, obywatelskich i narodowych,
 • promowanie kształcenia ustawicznego,
 • prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 • upowszechnianie i popularyzacja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych na terenie mazowsza.

Na wydziale prowadzone są studia I i II stopnia na kierunkach:

 • matematyka,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • chemia.

Wydział realizuje również studia doktoranckie na kierunkach:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia

W ofercie wydziału znajdują się również studia podyplomowe:

 • Podyplomowe Studia z Matematyki

Studenci wydziału zrzeszają się w kołach naukowych takich jak Koło Naukowe Informatyków „Fraktal”, Koło Naukowe Matematyków UKSW oraz Chemiczne Koło Naukowe „LUMINOL”.

Misja i Strategia Wydziału na lata 2022-2025