Rekrutacja śródroczna - fizyka II stopnia

Szanowni kandydaci!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji śródrocznej prowadzonej na studia II stopnia na kierunku fizyka (dostępne są dwa moduły: nauczanie projektowe albo zajęcia przygotowujące do zawodu nauczyciela fizyki).

Harmonogram rekrutacji, zasady i najważniejsze terminy dostępne są na stronie Biura Rekrutacji: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/468

Zapisy w systemie IRK2 zostaną uruchomione 14 stycznia 2022. 

 

Grant NCN dla pana dra Piotra Szewczaka

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Pan dr Piotr Szewczak, adiunkt w Instytucie Matematyki, uzyskał grant Narodowego Centrum Nauki na projekt naukowy pt. „Teoriomnogościowe aspekty selekcji topologicznych”.

Serdecznie gratulujemy!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjiami na stronie głównej uczelni i na stronie internetowej pana dra Szewczaka.

Sklep internetowy z ubezpieczeniami

Szanowni Państwo,

podjęcie współpracy z brokerem ubezpieczeniowym zaowocowało powstaniem dedykowanego studentom UKSW sklepu internetowego z ubezpieczeniami, zapraszamy do zapoznania się: www.uksw.tca-broker.pl.

 

Rekrutacja śródroczna - fizyka II stopnia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2021/22 zostanie uruchomiona dodatkowa rekrutacja na studia II stopnia fizyki stacjonarnej. 

Rekrutacja zaplanowana jest na styczeń 2022, a zajęcia rozpoczną się od semestru letniego. 

Program kierunku został umieszczony na stronie wydziałowej: https://wmp.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCHWAŁA%20FIZYKA%20II%20ST_0.pdf

Informacje dot. pracy dziekanatu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 107/2021 Rektora UKSW z dn. 29.09.2021r obsługa studentów odbywa się w formie zdalnej (telefonicznej lub e-mailowej).

Przedmioty ogólnouczelniane (OGUNY)

Szanowni Państwo,

informuję, że studenci I rok studiow stacjonarnych na kierunku:

- matematyka i chemia mają do zrealizowania dwa przedmioty ogólnouczelniane na łączną sume min. 5 pkt ECTS na I roku studiów,

- informatyka mają do zrealizowania jeden przedmiot gólnouczelniany za 3 pkt ECTS na I roku studiów i jeden przedmiot ogólnouczelniany za 2 pkt ECTS na 3 roku studiów,

Wnioski stypendialne

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o świadczenia stypendialne uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Prorektora ds. studenckich i kształcenia na temat formy i terminów składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg w roku akademickim 2021/2022. link do Komunikatu

Mistrzowie dydaktyki - rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo,
 
od kilku lat Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizuje projekt "Mistrzowie dydaktyki". Dotychczas w zajęciach w formule tutoringu wzięło udział kilkudziesięciu studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na różnych poziomach kształcenia, wyłonionych przez nauczycieli akademickich uczestniczących w projekcie.
Zapraszamy zdolnych i wyróżniających się studentów! Uczestnicy zostaną wyłonieni do projektu na podstawie listy rankingowej.
 
Założenia projektu:

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

 
 
 
Przedstawiciel Narodowego Centrum Bezpieczeństwa zaprasza na spotkanie informacyjne.
 
Spotkanie jest skierowane do osób, które zainteresowane są rozpoczęciem pracy lub zawodowej służby wojskowej w szeregach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. 

Dokumenty uczestnika przedmiotów z projektu POWER

Każdy student zapisany w roku akademickim 2021/22 na co najmniej jeden z wymienionych niżej przedmiotów:

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach