Dostęp do e-szkoleń

Szanowni Państwo,

informujemy, że do 20 kwietnia 2020 roku można bezpłatnie korzystać z dodatkowej platformy szkoleniowej i zamieszczonych na niej e-szkoleń.

Konsultacje dla studentów

Szanowni Państwo,

poniżej link z informacją o konsultacjach zdalnych pracowników Wydziału.

konsultacje w formie zdalnej dla studentów Wydziału WMP.SNŚ

Logowanie

Szanowni Studenci,
poniżej instrukcja logowania na platformę moodle:

1. https://login.uksw.edu.pl/cas/login
2. z listy serwisów wybieramy drugą pozycję Moodle
3. wpisujemy Login i hasło tak, jak do USOS
4. jeżeli jest to pierwsze logowanie to należy dokończyć rejestracji
(uzupełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką)
5. na pierwszej stronie powinien być widoczny Kurs obsługi platformy
Moodle

PRACA DZIEKANATU

Szanowni Studenci,

w związku aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail: matematyka@uksw.edu.pl

Odwołanie zajęć

Szanowni Państwo,

zgodnie § 3 Zarządzenie Nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 
wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1. Odwołuje się zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 
podyplomowych i kursów i zobowiązuje się nauczycieli akademickich do 
udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, a w 
szczególności z wykorzystaniem platformy Moodle.

Seminarium Instytutu Nauk Fizycznych

Uprzejmie informujemy, że we wtorek 10 III 2020 o godz. 15.30 w sali 321 w budynku 21 odbędzie się seminarium, na którym prof. NIL dr hab. n. farm. Katarzyna Wiktorska z Narodowego Instytutu Leków wygłosi referat pt. "Związki pochodzenia naturalnego – przyszłość dla nowych leków przeciwnowotworowych?".

Przekazujemy streszczenie wystąpienia:

Webinaria SAS

Zapraszamy do wzięcia udziału w zbliżających się webinariach SAS, które stanowić będą wprowadzenie do narzędzi SAS Viya:

Seminarium Instytutu Nauk Chemicznych

We wtorek, dn. 3.III.2020 r. o godz. 16:45 w sali 309 w budynku 23 prof. dr hab. Kinga Suwińska wygłosi odczyt pt. "Badania strukturalne kaliksarenów".

Serdecznie zapraszamy.

Artykuł prof. Marka Wolfa


W prestiżowym czasopiśmie Reports on Progress in Physics, v. 83, 036001 (2020) (założone w 1934 roku,
impact factor 16.620, 200 punktów w ministerialnym  wykazie czasopism naukowych)  ukazał się
artykuł  dr hab. Marka Wolfa, prof. nadzw. UKSW,
"Will a physicist prove the Riemann hypothesis?" ( https://doi.org/10.1088/1361-6633/ab3de7 ).
Hipoteza Riemanna  uważana jest za najważniejszy  nierozwiązany  problem matematyczny.

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach