Przejdź do treści

AKTUALNE

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI W INSTYTUCIE INFORMATYKI – termin składania dokumentów 16.06.2023 r.

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE INFORMATYKI – termin składania dokumentów 16.06.2023 r.

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI W INSTYTUCIE MATEMATYKI – termin składania dokumentów 16.06.2023 r.

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE MATEMATYKI – termin składania dokumentów 16.06.2023 r.

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE MATEMATYKI – termin składania dokumentów 16.06.2023 r.

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI W INSTYTUCIE NAUK FIZYCZNYCH – termin składania dokumentów 16.06.2023 r.

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE NAUK FIZYCZNYCH – termin składania dokumentów 16.06.2023 r.

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI W INSTYTUCIE NAUK CHEMICZNYCH – termin składania dokumentów 16.06.2023 r.

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE NAUK CHEMICZNYCH – termin składania dokumentów 16.06.2023 r.

ArchiwalneDokumenty złożone na konkurs po rozstrzygnięciu należy osobiście odbierać z dziekanatu WMP.SNŚ – bud.21, pok. 113, na kampusie Wóycickiego.
Dokumenty nie będą wysyłane pocztą.