Przejdź do treści

Szanowni Studenci,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, od  semestru letniego roku akademickiego 23/24  wnioski/podania wraz z załącznikami będą rozpatrywane elektronicznie przez system USOS web.

Szczegóły zostały przesłane drogą elektroniczną przez USOS maila.

W semestrze letnim w roku akademickim 2023/24 dopuszczalne jeszcze będzie także złożenie podań w wersji papierowej bezpośrednio w dziekanacie.

Podania

Podanie o wpis warunkowy

Podanie o powtarzanie roku

Podanie o wznowienie studiów + tabela porównawcza

Podanie o awans

Podanie o uwzględnienie osiągnięć + tabela

Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej do 30 września br.

Podanie o egzamin komisyjny

Podanie o urlop dziekański

Podanie o indywidualną organizację studiów (IOS) + tabela

Wniosek o Wydanie Odpisu Suplementu do Dyplomu w Języku Angielskim

Wniosek o Wydanie Odpisu Dyplomu w Języku Obcym

Deklaracje

Deklaracja wyboru opiekuna pracy magisterskiej

Ścieżki kształcenia – Specjalności

Deklaracja wyboru ścieżki kształcenia – specjalności (studia I stopnia informatyka)

Deklaracja wyboru ścieżki kształcenia – specjalności (studia I stopnia matematyka)

Deklaracja wyboru ścieżki kształcenia – specjalności (studia II stopnia informatyka)

Deklaracja wyboru ścieżki kształcenia – specjalności (studia II stopnia matematyka)