Przejdź do treści

Projekty dydaktyczne zrealizowane na WMP.SNŚ
Projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki”

Nr POWR.03.01.00-00-W041/18

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 30.06.2021 r.


Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Nr POWR.03.01.00-00-K424/16

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od 01-10-2017 do 30-09-2018


Projekt  „Z technologią informacyjną w fascynującą podróż do przyrodniczo-matematycznej krainy” nr POWR.03.01.00-00-U055/17-00

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 16-08-2018 do 16-08-2019