Przejdź do treści

E-obiegówka jest to elektroniczna karta potwierdzeń rozliczenia zobowiązań studenta wobec Uczelni. Jeśli kończysz studia/ przenosisz się na inną uczelnię/ rezygnujesz ze studiów lub zostałeś skreślony z listy studentów możesz rozliczyć się z Uczelnią on-line, za pomocą e-obiegówki. 

Aby uruchomić proces obiegówki należy złożyć zgłoszenie o wygenerowanie karty obiegowej na adres:
e-mail: wmp+obiegowka@uksw.edu.pl