Przejdź do treści

Dziekan WMP.SNŚ

dr hab. Jerzy Cytowski, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych

Członek Senatu UKSW
Profesor nadzwyczajny w Instytucie Informatyki

Konsultacje:
poniedziałek, godz. 11:00-12:30,
bud. 21, pokój 113A

Prodziekani WMP.SNŚ

dr hab. MIrosław Kurkowski, prof. uczelni
Prodziekan ds. studenckich

Konsultacje:
wtorek, godz. 10:15-11:15

w dniu 16.05. 2023 konsultacje odwołane
dziekanat

ks. dr inż. Marek Muzyk
Prodziekan ds. infrastruktury

Konsultacje:
poniedziałek, godz. 13:15-14:45
dziekanat