Przejdź do treści

Dziekan WMP.SNŚ

dr hab. Jerzy Cytowski, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych

Członek Senatu UKSW
Profesor nadzwyczajny w Instytucie Informatyki

Konsultacje 2023/2024:

czwartek 11:30 – 13:00, dziekanat – pok.113, bud.21

Prodziekani WMP.SNŚ

dr hab. MIrosław Kurkowski, prof. uczelni
Prodziekan ds. studenckich

Konsultacje 2023/2024:

środa 9:45-11:15 dziekanat – pok.113, bud.21

kontakt e-mailowy: m.kurkowski@uksw.edu.pl

ks. dr inż. Marek Muzyk
Prodziekan ds. infrastruktury

Konsultacje 2023/2024:
czwartek 13:30 – 15:00 s.204/ bud.24