Przejdź do treści

Studia stacjonarne – składanie dokumentów wyłącznie w dniach 21, 24, 25 lipca 2023r. (piątek, poniedziałek, wtorek) w godzinach 10:00-13:00 – kampus ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, pokój 119 (I piętro)

Studia niestacjonarne – składanie dokumentów wyłącznie w dniach 10 lipca – 22 września 2023r. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-13:00 – kampus ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, pokój 113

Przystanek autobusowy – „Żubrowa” lub „UKSW”

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat na studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

składający dokumenty na studia STACJONARNE oraz NIESTACJONANE MUSI mieć ze sobą:

– podanie z IRK – ankieta osobowa kandydata (wydruk z IRK – konto kandydata/dokumenty/zgłoszenia rekrutacyjne)

– podanie o ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka (wydruk z IRK – konto kandydata/dokumenty/zgłoszenia rekrutacyjne)

– oryginał/odpis matury wydany przez OKE (nie można odpisu za poświadczeniem notarialnym)

– dowód opłaty za:

– rekrutację (85 zł)

– ELS (22 zł)

– kandydaci na kierunek – fizyka

                                               – chemia

                                               – informatyka – otrzymują:

– skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie – uzupełnione donoszą później.

KANDYDACI NA STUDIA NIESTACJONARNE – dodatkowo w dziekanacie podpisują oświadczenie o wyborze ilości rat za płatność za studia (jednorazowo, 2 lub 4 raty)